Eksamensopgave om Martin Luther og menneskesyn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave om Martin Luther og menneskesyn

Eksamensopgave om Martin Luther og menneskesyn kontra samtidens og vor tid.

Problemformulering
- Vi ønsker i vores opgave at gøre rede for Martin Luthers menneskesyn, og sammenligne denne med vores nutidige menneskesyn.
- Vi vil herefter tage stilling til, om vi kan forstå Martin Luther i dag.

Indhold

Problemformulering. Side 1
1 Hvordan var Luthers menneskesyn? Side 1
1.1 Var Luther humanist i forhold til sin tid? Side 1
1.2 Menneskesynet i renæssancen. Side 2
1.3 Hvor adskiller Luthers menneskesyn fra hans samtid? Side 2
2 Menneskesynet i dag. Side 2
2.1 Kan vi forstå Luther i dag? Side 3
2.2 Bruger vi Luthers tro i dag? Side 3
Litteraturliste Side 4

Uddrag

1 Hvordan var Luthers menneskesyn?
Martin Luther levede fra 1483-1546. Han var et barn af sin tid. Menneskesynet dengang var, at mennesket er født ondt, og har brug for den katolske kirke, til at overføre noget af kirkens/Guds godhed til sig.
Senere i livet ændre Luther sin opfattelse til, at mennesket ikke er født ondt, men derimod er født tomt. Hvilket også er menneskesynet i renæssancen. Luther mener, at mennesket ikke frelses ved sin fromhed eller sine gode gerninger, men alene af Guds nåde gennem troen på Kristus.
Han ser mennesket som et trækdyr, styret af enten Gud eller Satan. Hvis mennesket er styret af Satan, er det helt igennem ondt. Er det derimod styret at Gud, er det helt igennem godt. Der er ikke noget mellemled, det er enten eller!... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Martin Luther og menneskesyn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.