Martin Luthers oprør mod den romersk-katolske kirke

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Martin Luthers oprør mod den romersk-katolske kirke

Opgaveformulering
Jeg vil igennem denne redegørelse forsøge at give en beskrivelse af, hvem Martin Luther var, og hvad der var hans sociale og religiøse baggrund. Derefter vil jeg forsøge, at gøre rede for nogle af de teologiske tanker og ideer, der førte til hans oprør mod pavemagten og den romersk-katolske kirke under reformationen.

Indhold

Oplæg til KRIL/PÆD opgave. side 2.
1. Martin Luthers liv frem til reformationen. side 3.
2. Væsentlige teologiske problemstillinger i Luthers forhold til den romersk-katolske kirke. side 4.
a) Bibelens betydning. side 4.
b) Vejen til frelse. side 4.
c) Det almindelige præstedømme. side 5.
d) Kirken. side 5.
e) To regimentelæren. side 6.
f) Sakramenter. side 6.
3. Betydningen af Luthers tekster. side 7.
4. Den lille Katekismus som undervisningsbog. side 7.
5. Opsummering. side 8.
Kildemateriale. side 9.

Uddrag

Oplæg til KRIL/PÆD opgave.

Mit udgangspunkt for denne redegørelse er nok en kombination, af nogle af de tekster vi har mødt i KRIL undervisningen, og vores kirke ekskursion til forskellige kirkesamfund i Rønne, her iblandt folkekirken.
Den kristne kirke har været til stede i Danmark siden vikingetiden, hvor missionærer fra andre lande begyndte at komme hertil for at omvende danskerne til den kristne tro. De var repræsentanter for den del af den kristne kirke, der senere blev til den romersk-katolske kirke, og den danske kirke blev derfor både stærkt påvirket og direkte styret af Paven i Rom. Dette tilhørsforhold fortsatte helt frem til 1536, hvor den reformation, som Martin Luther havde startet i Tyskland, også blev gennemført i Danmark. Den Danske Statskirke, og senere (efter 1849) den Danske Folkekirke har herefter været en Evangelisk-Luthersk kirke. Men hvem var Luther egentlig, og hvad var der efter hans mening galt med den romersk-katolske kirke, siden det var nødvendigt at ændre på (reformere) den, og til slut løsrive helt sig fra den... Køb adgang for at læse mere

Martin Luthers oprør mod den romersk-katolske kirke

[20]
Bedømmelser
  • 19-04-2007
    Indimellem sprogligt forvirrende, men med en klar rød tråd som både er informativ og tankevækkende
  • 13-12-2006
    kanon
  • 21-04-2007
  • 18-11-2003