Manglende motivation | Erikson og Mahler

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 12
  • 4415
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2010
  • 11-12-2010

Eksamensopgave: Manglende motivation | Erikson og Mahler

Eksamensopgave i psykologi om manglende motivation beskrevet ud fra en case om en elev, som hedder Morten. Teorien om manglende motivation bygger på Covingtons Eriksons, Mahlers og Marslows teorier.

Problemformulering:
Hvad er det, der gør at en fagligt stærk elev som Morten, fravælger at engagere sig i undervisningen? Kan der være en sammenhæng med Mortens position i klassen, og hans motivation for læring?

Indhold

Indledning 2
Case 2
Problemformulering 2
Metode 3
Aldersgruppens (puberteten) udvikling/forandring 3
Erikson 3
Mahler 4
Covington 5
Den jeg-orienterede elev 5
Marslows motivations teorier 6
Motivation - Hvorfor? 7
Diskussion 9
Konklusion 10
Litteraturliste 12

Uddrag

Metode
Jeg har valgt at kigge på Erik H. Eriksons teorier om udvikling/forandring, da han bl.a. beskriver identitetsforvirring.

Hos Erikson har jeg kun taget udgangspunkt i hans femte fase(adolescens). Derudover vil jeg inddrage børnepsykiateren Margaret Mahler, og se på hendes udviklingsfaser. Efter at have undersøgt hvad der, ifølge Erikson og Mahler, kan ske af udvikling/forandring i puberteten, vil jeg arbejde med, hvordan selvværd kan defineres.

Hvad vil det sige, hvis der udvikles et lavt selvværd, og hvilken konsekvens det kan have? Da det ofte er de samme symptomer og konsekvenser det får, vil jeg ikke se på en specifik alder, men børn i al almindelighed.

Til det har jeg valgt at se nærmere på Covingtons selvværdsteori. Jeg har til dette også valgt at inddrage Skaalvik & Skaalvik teori om den jeg-orienterede elev.

Endvidere vil jeg inddrage Marslow's behovspyramide.

Case
Morten er 13 år og går i syvende klasse. Han er en fagligt dygtig elev, og populær blandt sine klassekammerater og en af alfahannerne i klassen. Morten laver altid sine lektier, men deltager ikke i undervisningen. Han er meget forstyrrende i timerne, snakker og går rundt i klassen. Morten har en meget provokerende attitude.

Det er mandag morgen og klokken ringer ind, klassen skal have gruppearbejde. Eleverne finder sammen i grupperne, læreren beder eleverne finde deres arbejdsmapper frem. Eleverne skal fremlægge deres arbejde. Mortens gruppe tager deres mapper frem, undtagen Morten som sidder med armene over kors.
Læreren henvender sig til Morten, og beder ham tage sine ting frem, Morten svarer, at han har glemt mappen derhjemme. Morten låner en mappe, af hans side kammerat. Men han åbner den ikke. Han sidder blot og gaber højlydt, imens han vipper på stolen. Efter en del snakken frem og tilbage mellem Morten og hans lærer, åbner han endelig bogen og snakker lidt med sin gruppe... Køb adgang for at læse mere

Manglende motivation | Erikson og Mahler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.