Muslimske elever og kristne traditioner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Muslimske elever og kristne traditioner

KLM eksamensopgave om magtrelationer.

Titel på opgaven: Muslimske elever og kristne traditioner i folkeskolen

Problemformulering

Hvordan kan man som folkeskolelærer inkludere de muslimske elever under hensynstagen til deres religiøse og kulturelle baggrund, når man fejrer højtider eller udfører andre kristent relaterede traditioner i folkeskolen?

-Er der i forbindelse med religiøse højtider og traditioner en berøringsangst i folkeskolen, fordi man er bange for at ekskludere frem for at inkludere?

-Kan magtforholdet ændres eller påvirkes imellem majoritet og minoritet i den danske folkeskole, og i så fald hvordan?

-Hvilken betydning vil en ændring af det interne magtforhold i folkeskolen have for lærerens rolle i forhold til de muslimske elever?

Forfatterens kommentar

Ja, jeg mangler ofte "en rød tråd"

Indhold

1.0. Indledning & problemstilling 1
1.1. Problemformulering 1
2.0 Metode og afgrænsning 2
2.1 Kultur i stedet for religion 2
3.0 Det komplekse kulturbegreb 3
3.1 Redegørelse af begreberne, majoritet, minoritet, inklusion 3
og eksklusion, i relation til folkeskolen.
4.0 Præsentation af Pierre Bourdieu 4
5.0 Magtrelationer i folkeskolen 4
6.0 Konklusion 5
7.0 Litteraturliste 6

Uddrag

Metode og afgrænsning

Jeg vælger at anskue problematikken ud fra gældende magtrelationer i den danske folkeskole.
Jeg vil benytte Bourdieu til at skabe overblik over de processer der er i det sociale rum og benytte ”Coming og Age” i Danmark, som et eksempel på en minoritet.

Mit fokus er på muslimer i den danske folkeskole.
I opgaven sammenholder jeg de kulturkristne børn og det danske samfund, op mod de muslimske elever og deres forældre. Via en kulturel indgangsvinkel vil jeg forsøge at finde svar på hvorvidt en øget bevidsthed omkring magtrelationer kan gavne mig når jeg vil give alle mine elever lige muligheder for læring of udvikling.

---


Magtrelationer i folkeskolen
Når jeg her taler om magt, mener jeg at magten tillægges den eller de parter der er dominerende i en given kontekst.

Samfundet er bygget således at mange vil mene at vi har et system med nogenlunde lighed blandt borgerne. Demokratiet ekskluderer dog også en stor samfundsgruppe, mindretallet.
En af de centrale ting i vores samfund er at alle skal have samme muligheder det specificeres i § 1, at ”den enkelte elevs alsidige udvikling skal fremmes”.
Kristendommen er byggestenene til mange normer og værdier i samfundet, men hvis kristendommen er den eneste religion der bliver vægtet i folkeskolen betyder det jo at den det kun er majoritetens alsidige udvikling der fremmes... Køb adgang for at læse mere

Muslimske elever og kristne traditioner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.