Magtanvendelse og revselsesretten semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 10
  • 2007
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2004
  • 05-03-2004

Magtanvendelse og revselsesretten semesteropgave

Semesteropgave i skolen i samfundet om magtanvendelse og revselsesretten.

Problemformulering:
Hvad siger loven om revselse i dag ? Og hvad sagde den tidligere ?
Hvad er samfundet holdning til revselse i dag ? Og hvad var den tidligere ?
Hvordan forholder folketinget sig til revselse ?

Indhold

Indledning Side 2
Emnebegrundelse Side 2
Problemformulering Side 3
Revselsesrettens historie Side 4
Samfundets mening om revselse Side 5
Revselsesretten i Folketinget Side 6
Samfunds- og Menneskesyn før og nu Side 7
Hvad kan man som lærer gøre ? Side 8
Afslutning Side 9
Litteraturliste Side 10

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at beskæftige mig med magtanvendelse som kan være en uundgåelig del af arbejdet med "normale" såvel som med psykisk handicappede børn. I konfliktsituationer bliver eleven ofte afmægtig, da den ikke kan argumentere sig ud af situationen. Derfor skrider de ofte til fysiske reaktioner (slå, sparke, kaste med ting m.m.), for at give udtryk for deres frustration. Tidligere var det tilladt for læreren med fysisk afstraffelse af eleven, både med hånd og med spanskrør. Begge dele blev afskaffet i folkeskolelovene fra henholdsvis 1958 og 1967. Men revselse overfor børn var stadig tilladt for forældre og det blev først forbudt ved lov 1.1.1986. Man kunne dog ikke blive straffet for ’let vold’ såsom lussing og endefulde, da det sås som en del af opdragelsen1. Det blev dog ændret ved lov 28.5.1997 hvor disse handlinger blev strafbare2... Køb adgang for at læse mere

Magtanvendelse og revselsesretten semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.