Eksamensopgave om magt og demokrati i EU

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 23
  • 7855
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 02-05-2005

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om magt og demokrati i EU

Eksamensopgave i samfundsfag om Magt og demokrati i EU.

Problemformulering
EU-samarbejdet er under udvikling. Hvilken betydning kan denne udvikling få – set ud fra en demokratiteoretisk synsvinkel?
Afslutningsvis vil jeg perspektivere til samfundsfagsundervisningen.

Indhold

Emne 3
Problemformulering 3
Indledning 3
Magt og demokrati – et teoretisk perspektiv 3
Forskellige demokratibegreb 4
Demokrati set i et systemteoretisk perspektiv 6
Udfordringer til det demokratiske system 7
Krav til EU som demokratisk system - lige ret til deltagelse 8
Krav til EU som demokratisk system - offentlig meningsdannelse 10
Krav til EU som demokratisk system - respekt for individuelle rettigheder 11
Suverænitet 12
Europaudvalget og nærhedsprincippet 14
Konventet og forfatningstraktaten 15
EU i undervisningen – fagdidaktiske overvejelser 16
Konklusion 17
Perspektivering 19
Litteraturliste 20
EU i 9. klasse – et undervisningsforløb 22

Uddrag

Indledning
At arbejde med et emne som EU fordrer i sig selv en afgrænsning. Som enkeltperson er det næppe muligt, at overskue og gennemskue alle aspekter af den særlige konstruktion EU udgør. Med udgangspunkt i emner fra den kommende forfatningstraktat har jeg valgt at diskutere problemstillinger vedr. magt og demokrati, med hovedvægt på suverænitet, nærhedsprincippet og kongruens.
Dette er emner, der på flere punkter er afgørende for omfanget af den europæiske integration.
Som markører for EU-samarbejdet mener jeg, de er tilstrækkeligt vigtige til et opgavefokus, og samtidig er det en udfordring, at udforme tilknyttede problemstillinger så de kan inddrages i en folkeskolesammenhæng.

Magt og demokrati – et teoretisk perspektiv
Magt kan i forenklet form fremstilles som evnen, hvormed A kan få B til at gøre noget B ellers ikke ville have gjort.1
Evnen magt udspringer af forskellige fysiske ressourcer, f.eks. økonomiske, militære og teknologiske – kaldet den hårde magt. Der findes også såkaldt blød magt, som f.eks. nationalt sammenhold, kultur og deltagelse i internationale systemer. Med blød magt menes ikke magt af en lavere værdi, men magt der udøves af ikke-fysiske faktorer. Værdien af magt er ofte netop afhængig af de relationer den indgår i, hvilket er baggrunden for den tese, at f.eks. stater kan få større magt gennem mellemstatslige aftaler. Dette er f.eks. aktuelt i forbindelse med spørgsmål om suverænitetsafgivelse, hvilket jeg vil vende tilbage til.
Magt som begreb hænger nøje sammen med demokratiteori... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om magt og demokrati i EU

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.