Magnetisme i 7. klasse | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 20
  • 4401
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 20-04-2002

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Magnetisme i 7. klasse | Undervisningsplan

Eksamensopgave med et undervisningsforløb om magnetisme i en 7 klasse.

Problemformulering
Hvordan er det muligt at gennemføre et undervisningsforløb, der medfører en forståelse for magnetismen, med en undervisning der er baseret på et konstruktivistisk læringssyn. Endvidere en undervisning der kan ses i en samfundsrelateret sammenhæng.

Indhold

1 Indledning 2
2 Problemstilling 2
3 Metodeafsnit 3
4 De didaktiske refleksioner 3
4.1 Klare Mål 4
4.2 Læringssynet 5
5 Undervisningsplanen 6
5.1 Undervisningsformål 6
5.2 Natur/teknik – læringsforudsætninger 6
5.3 Undervisningsforløbet 7
5.3.1 Magneters egenskaber 7
5.3.2 Magneters tiltrækning 10
5.3.3 Induktion 11
5.3.4 Griberegler 12
5.4 Vurdering 13
5. 5 Lærerens forudsætninger 13
6 Perspektivering 14
Litteraturliste: 15
Bilag 1 16
Bilag 2: 18
Bilag 3: 19
Bilag 4: 20

Uddrag

1 Indledning
Fysikken er efter vores mening i de seneste år blevet mere og mere central i den offentlige debat, med den hensigt at skabe en større forståelse for den undervisning, der foregår i dette fag. Dette har resulteret i, at fysikkens kobling med hverdagen og forsøget på at skabe en sammenhængende forståelse hos eleverne er blevet utrolig central. Det er vigtigt, at eleverne opnår en forståelse for en sammenhæng med fysikkens faglighed og samfundets praksis.1 Med baggrund i faghæftet for fysik/kemi har vi udvalgt følgende centrale emne for denne undervisningsplan, magnetisme.

Magneter er et alment begreb i et hvert menneskes bevidsthed, men magneterne er alt for ofte blot nogle vi finder på køleskabet, white boardet eller endelig hvis man tænker lidt mere over det på de fleste skabslåger. I fysikundervisningen er det meningen, at eleverne skal eksperimenter med magneter, så de bliver mere og andet end blot hverdagsviden.

Historisk støder man meget tidligt på de hjemmelavede kompas. Kineserne brugte disse til at finde vej på søen, de blev kaldt "Sydvender". Første gang, man i Europa stødte på magneter, var, da man i den græske by Magnesia fandt ud af, at en bestemt type jernmalm kunne tiltrække små stykker jern. Man havde fundet magnetsten, og fordi den var fundet ved denne by, er disse sten siden hen blevet kaldt magneter. I dag er magneter, mere bestemt elektromagneterne, en meget vigtig byggesten i vores samfund. Telefonen, højtaleren, dynamolygten, tog og m.m.m indeholder alle elektromagneter.

Vi har, med baggrund i historien og i magnetismens rivende udvikling indenfor den teknologiske verden, valgt at arbejde med magnetisme som et undervisningsforløb i en 8.kl. Undervisningsforløbet vil være afgrænset til den grundlæggende magnetisme og opstarten af elektromagnetismen, sluttene med gribereglen.

3 Metodeafsnit
Vi vil udfra vores problemstilling tage afsæt i et konstruktivistiske læringssyn ved først at beskrive et afsæt for vores didaktiske overvejelser. Dette gøres ved bl.a. Hiim og Hippe, Klare Mål og endelig en beskrivelse af vores lærigssyn; den konstruktivistiske idé.

Derefter vil vi gennemgå undervisningsplanen vha. et overordnet formål. Planen er struktureret udfra fire forskellige delemner, der tilsammen danner rammen for et undervisningsforløb med en konstruktivistiske tilgang. Undervejs vil vi kommentere, hvordan vi mener det er muligt at evaluere forløbet, og hvilke forudsætninger læreren skal have. Slutteligt vil vi gøre rede for mulige perspektiveringer udfra denne undervisningsplan.

---

5.3 Undervisningsforløbet
Dette vil være en gennemgang af, hvordan vi har valgt at arbejde med magnetisme i 8.kl. Vi vil samtidig med beskrivelserne af formålet for opgaverne beskrive, hvilken didaktik vi lægger bag introduktionen af de enkelte delelementer.

Vores læringssyn er konstruktivistisk, og vi er opmærksomme på, at vi som lærere ikke naturligt har en forståelse for og indsigt i, hvordan eleverne arbejder med emnet. Vi har derfor valgt, at hver enkelt elev skal have sin egen logbog. I denne skal eleven beskrive sit eget arbejde eller gruppens arbejde, de tanker de har gjort sig, de diskussioner de har haft, og de resultater de er kommet frem til. Denne skal primært bruges som et generelt refleksions middel for eleven, men vi kan som lærere med fordel tage logbøgerne med hjem for at opnå et indblik i både den enkelte elevs, men også gruppernes arbejdsformer og deres begrebsdannelse... Køb adgang for at læse mere

Magnetisme i 7. klasse | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.