Madlavning og æstetik i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 14
  • 6138
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 1999
  • 23-02-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Madlavning og æstetik i madkundskab

Eksamensopgave i madkundskab om madlavning og æstetik.

Indhold

Indleding og emnebegrundelse
Metode og operationalisering
Sociale, kulturelle og historiske aspekter/ teknologiske og samfundsmæssige vilkår
Sundhed, livskvalitet, æstetik og skabende virksomhed
Måltider
1. Den materielt – tekniske dimension.
2. Den sociale dimension.
3. De usynlige regler.
Kost
De 7 kostråd
Afprøvet undervisningsforløb i 7. kl. med emnet ”hjemmelavet contra færdiglavet”
Uge 1:
Uge 2:
Uge 3:
Uge 4:
Uge 5:
Evaluering
Empirisk undersøgelse over danskernes madvaner
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indleding og emnebegrundelse
Tendensen til teknokratisering af forskellige livsområder og tendensen til ødelæggelse af traditioner, griber afgørende ind i vores kulturelle virkelighed. F.eks. den kristne tros svindende betydning; forandringen af sexualmoralen og den seksuelle adfærd; opblødningen af generationsrollerne og ikke mindst ændring af madkultueren.
Måltidet opfattes af mange som symbol for familien som social enhed og opfattes som en vigtig bærer af kulturelt tilhørsforhold og af fællesskab.
Vi har en teori om, at madkulturen (det vi spiser, måden vi spiser på) er et af de livsområder som er blevet tilpasset vores fortravlede og teknologiske samfund. Industrien har overtaget mange af de forarbejdningsprocesser som man selv klarede i husholdningen før i tiden.

Vi vil kigge på de forskellige aspekter under madkulturen med særlig fokus på hjemmelavet kontra industrifremstillet mad. Samtidig vil vi se på den æstetiske og skabende proces det er at tilberede et måltid af friske råvarer i samarbejde med andre og det at opleve glæden ved det sociale samvær der automatisk opstår i processen.

Metode og oprerationalisering

Denne opgave er baseret ud fra diverse læst litteratur samt en empirisk undersøgelse foretaget i Stor København, Nordsjælland og på Fyn. Derudover har vi inddraget et planlagt, gennemført og evalueret undervisninsforløb fra vores afsluttende 4. Års praktik. Undervisningsforløbets emne var ”Hjemmelavet contra færdiglavet mad” og blev afprøvet i en 7. Klasse.

---

Afprøvet undervisningsforløb i 7.kl. med emnet ”hjemmelavet contra
færdiglavet”
Vores sidste praktik (vurderingspraktikken) foregik på Bistrupskolen i Birkerød. Her stod vi bl.a. for undervisningen i hjemkundskab i en 7.kl. Vi havde på forhånd valgt at de skulle arbejde med emnet ”hjemmelavet contra færdiglavet”. Forløbet strakte sig over 5 uger, hvor vi havde 2 lektioner i hver uge.
Inden forløbets start havde vi en forestilling om, at eleverne spiste meget færdiglavet mad. Vi valgte derfor, at arbejde med emnet ”hjemmelavet contra færdigkøbt”, da vi ønskede at bevidstgøre eleverne omkring deres spisevaner. Vi mente ligeledes,... Køb adgang for at læse mere

Madlavning og æstetik i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.