Madlavning og æstetik | Hjemkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Hjemkundskab
  • Godkendt
  • 14
  • 6194
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 1999
  • 23-02-2001

7.-10. klasse, Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Madlavning og æstetik | Hjemkundskab

Eksamensopgave i hjemkundskab om madlavning og æstetik.

Vi vil kigge på de forskellige aspekter under madkulturen med særlig fokus på hjemmelavet kontra industrifremstillet mad. Samtidig vil vi se på den æstetiske og skabende proces det er at tilberede et måltid af friske råvarer i samarbejde med andre og det at opleve glæden ved det sociale samvær der automatisk opstår i processen.

Metode og operationalisering

Denne opgave er baseret ud fra diverse læst litteratur samt en empirisk undersøgelse foretaget i Stor København, Nordsjælland og på Fyn.

Derudover har vi inddraget et planlagt, gennemført og evalueret undervisningsforløb fra vores afsluttende 4. Års praktik. Undervisningforløbets emne var ”Hjemmelavet contra færdiglavet mad” og blev afprøvet i en 7. Klasse.

Indhold

Indleding og emnebegrundelse
Metode og operationalisering
Sociale, kulturelle og historiske aspekter/ teknologiske og samfundsmæssige vilkår
Sundhed, livskvalitet, æstetik og skabende virksomhed
Måltider
1. Den materielt – tekniske dimension.
2. Den sociale dimension.
3. De usynlige regler.
Kost
De 7 kostråd
Afprøvet undervisningsforløb i 7. kl. med emnet ”hjemmelavet contra færdiglavet”
Uge 1:
Uge 2:
Uge 3:
Uge 4:
Uge 5:
Evaluering
Empirisk undersøgelse over danskernes madvaner
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Tendensen til teknokratisering af forskellige livsområder og tendensen til ødelæggelse af traditioner, griber afgørende ind i vores kulturelle virkelighed. F.eks. den kristne tros svindende betydning; forandringen af sexualmoralen og den seksuelle adfærd; opblødningen af generationsrollerne og ikke mindst ændring af madkultueren.

Måltidet opfattes af mange som symbol for familien som social enhed og opfattes som en vigtig bærer af kulturelt tilhørsforhold og af fællesskab.
Vi har en teori om, at madkulturen (det vi spiser, måden vi spiser på) er et af de livsområder som er blevet tilpasset vores fortravlede og teknologiske samfund. Industrien har overtaget mange af de forarbejdningsprocesser som man selv klarede i husholdningen før i tiden.

Sociale, kulturelle og historiske aspekter/ teknologiske og samfundsmæssige vilkår

Hverken med henblik på det sociale og kulturelle eller på det teknologiske og samfundsmæssige plan ligner nutiden på nogen måde datidens (alt det der ikke er nutiden og fremtiden). Alt har stort set ændret sig. Informationsteknologien har sat sit præg på hele vores hverdag, både på arbejdspladsen og i hjemmet. I hvert et hjem er den at spore i form af telefon, radio, tv, video, computere og diverse elektroniske husholdningsapparater (5).

Ligeledes ser familiestrukturen også betydelig anderledes ud i dag end på “bedstemors tid”. Dette må siges at være på grund af mange ændrede faktorer i danskerens liv i dag.
Vores madkultur har også ændret sig i kraft af de ændrede faktorer... Køb adgang for at læse mere

Madlavning og æstetik | Hjemkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.