Madkemi i 7. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 10
  • 2859
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Madkemi i 7. klasse

Eksamensopgave med et aflangt memorandum til fysik/kemi om nogle af de stoffer, der huserer i køkkenskabet.

Indeholder også et undervisningsforløb til en 7. klasse.

Problemformulering
At vise eleverne nogle arbejdsmetoder fra faget kemi anvendt på nogle stoffer som de kender fra deres hverdag og at give forklaring på nogle af dagligdagens "kemiske handlinger" er formålet med dette tema om Hvad gemmer sig i køkkenskabene?

Indhold

Temabegrundelse:
Faghæftet:
Vores formål:
Tværfaglige samarbejdsmuligheder.
Klassens forudsætninger:
Fase 1: Orienteringsfasen
Fase 2: Bud på ideer.
Fase 3: Omstrukturering.
Øvelse: pH og grøntsagsfarverne.
Øvelse: Farlig kemi?
Øvelse: Saltkartoflen
Øvelse: Sukkergrisen.
Øvelse: Det er fedt at være spegepølse.
Øvelse: Mennesket lever ikke af brød alene.
Øvelse: Utilgængelig for børn.
Fase 4: Anvendelse.
Fase 5: Evaluering og bevidstgørelse om egen læring.

Uddrag

Temabegrundelse:
Om vi er i stand til at anvende viden om kemiske processer på den rigtige måde kan af og til betyde forskellen mellem liv og død. Dette forhold har de fleste mennesker en fornemmelse af. Men at vi alle i det daglige aktivt gør brug af en – ofte ubevidst viden – om kemiske processer, er man ikke nødvendigvis opmærksom på. I enhver bolig findes et kemisk laboratorium, hvor man til daglig udnytter viden om kemiske processers afhængighed af temperaturen, reagerende stoffers masse og overflade, pH-værdien og meget mere. Vi tænker her selvfølgelig på køkkenet.

Eleverne kender (forhåbentlig) til køkkenadfærd, almindelig madlavning og brødbagning samt husmoderfif, der som regel bygger på erfaringsmæssig viden om kemiske processer. At vise eleverne nogle arbejdsmetoder fra faget kemi anvendt på nogle stoffer som de kender fra deres hverdag og at give forklaring på nogle af dagligdagens "kemiske handlinger" er formålet med dette tema om Hvad gemmer sig i køkkenskabene?. Vi vil præsentere det kemiske laboratoriearbejde ved at drage paralleller til hjemmets kemilaboratorium, køkkenet. De stoffer, som vi vil bruge i demonstrationen af de kemiske arbejdsmetoder, vil vi hente i køkkenet - og der vil som regel være tale om fødevarer.

---

Klassens forudsætninger:
Klassetrin: 7.klasse.
Da dette forløb er tænkt som det første kemiforløb, vil vi bruge forløbet til dels at skabe interesse og nysgerrighed for faget og dels at klargøre, hvad eleverne har med fra natur/teknik.
Det er i vores øjne særdeles vigtigt at bevidstgøre eleverne om det forhold ved kemien, at vi er nødt til at forlade os på andre menneskers erfaring. Hvorfor skulle en elev egentlig tro på, at iod skifter farve til blå ved reaktion med stivelse? Sådanne indikatorer fylder en hel del i kemien, hvilket kan være et problem for undervisning i kemi. Men vi kan ikke starte forfra hver gang. I flere tusinde år... Køb adgang for at læse mere

Madkemi i 7. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.