Mad, identitet og integration | Somalia og Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 16
  • 3999
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 21-01-2006

Undervisningsforløb: Mad, identitet og integration | Somalia og Danmark

En opgave i madkundskab, der undersøger sammenhængen mellem mad, identitet og integration i Danmark. Her med særlig fokus på flygtninge fra Somalia. Opgaven indeholder også et undervisningsforløb, der kan bruges til at læse om mad fra andre kulturer,

Problemformulering
· Hvilke kendetegn har den somaliske madkultur?
· Hvad er baggrunden for denne kultur?
· Hvad betyder madkulturen for somaliere i Danmark?
· Hvordan kan forskelle i madkulturer, benyttes som integrationsbefordrende ressourcer i den danske folkeskole?

Indhold

Indledning
Problemformulering.
Somalia i dag
Historie
Geografi
Klima
Religiøse og etniske grupperinger
Sundhed og levestandard
Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer
Handel
Madkulturen
Basisfødevarer:
Morgenmad
Frokost
Eftermiddag
Middag
Hvad betyder madkulturen for somaliere i Danmark?
Undervisningsforløb: Mad fra andre kulturer
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Maden og måltidet er en fundamental bestanddel af vores selvforståelse og tilhørsforhold, eller rettere sagt af vores identitet og kultur. Vi bliver forankret som et folk via maden der sikrer os en fælles identitet. Maden giver os kontinuitet i livet, nationalt og historisk men også individuelt.

Maden er derfor associeret med stærke følelser og det at blive konfronteret en fremmed kultur, herunder maden, kan gøre os ængstelige, mistænksomme – men også nysgerrige.
Vores intention med arbejdet omkring emnet ” Somalia - Mad og måltider er også identitet”, har primært været at tilegne os så stor viden og forståelse, om emnet som muligt.

Vi valgte Somalia som område, da vi i vores praktik har mødt en del muslimske elever i med somalisk baggrund, hvor mange af dem netop pga. den muslimske tro blot sidestilles med arabiske muslimer, til trods for væsentlige forskelle.
Derfor har arbejdet med dette emne, givet os nogle redskaber, til bedre at kunne forstå deres madkultur og kultur og baggrund i det hele taget.

Vi mener at emnet er relevant i folkeskolesammenhæng, da alle lærere på et eller andet tidspunkt skifter bekendtskab med de somaliske muslimer – både i hjemkundskab og andre fag, hvor det ville være oplagt at arbejde tværfagligt, med maden som udgangspunkt eller en som en vigtig del af en bredere undervisning.

Ifølge formålsparagraffen skal folkeskolen ”gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse af andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.”
Vort emne er valgt ud fra det eksemplariske princip, da arbejdet med en fremmed madkultur giver eleven indsigt i samfundsforhold, naturen, madvaner og traditioner, men samtidig også giver mulighed for at reflektere over og sammenholde med egen kultur.
Faghæftet for hjemkundskab påpeger at ”Gennem undervisningen fremmes elevernes forståelse af egen og andres kultur, som den kommer til udtryk i udførelsen af hjemmets opgaver, samt for den betydning, anvendelsen af ressourcer har for miljø, sundhed og livskvalitet.”
Idet der i øvrigt lægges op til, at eleverne skal arbejde med råvarers herkomst, sæson, produktions og bearbejdnings- og distributionsforhold, mener vi at emnet om Somalia er repræsentativt som enkeltfænomen/problem fordi det gør andre lande og problemstillinger med lignende struktur, mere begribelig og tilgængelig i det hele taget... Køb adgang for at læse mere

Mad, identitet og integration | Somalia og Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.