Mad fra andre lande

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 14
  • 3814
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2003
  • 22-03-2004

Undervisningsforløb: Mad fra andre lande

Opgave i madkundskab om mad fra andre lande.
Fokus er på mad fra Arabien.

Problemformulering
Vi vil med denne rapport, forsøge at svare på følgende spørgsmål.
Hvilke kendetegn har den arabiske madkultur?
Hvilke krydderier er karakteristiske?
Hvordan adskiller en arabiske hverdagsret sig fra den danske?
Hvordan kan forskellen i madkulturer, benyttes som integrationsfremmede midler i den danske folkeskole?

Indhold

Målet med arbejdet.
Problemformulering.
Kerneområder og synsvinkler.
Praktisk og teoretisk arbejde.
a) Beskrivelse af arbejdet, opskrifter og arbejdsplan.
b) Særlige iagttagelser under forløbet.
c) Resultatet af arbejdet.
Oversigt over fagets virksomhedsformer.
Kostberegning og vurdering.
Fagdidaktisk opgave:
Et undervisningsforløb om emnet Mad fra andre lande; ( 6.klasse, hvor der også går elever medanden etnisk baggrund)
Konklusion.
Litteraturliste.

Uddrag

Målet med arbejdet.
Formålet med vores arbejde omkring emnet ”mad fra andre lande”, har primært været at tilegne os så stor viden og forståelse, om emnet som muligt. Vi valgte Arabien som landområde, da der er mange muslimske elever i den danske folkeskole med arabisk baggrund. Derfor har arbejdet med dette emne, givet os nogle redskaber, til bedre at kunne forstå deres madkultur.

---

Et undervisningsforløb om emnet Mad fra andre lande; ( 6.klasse, hvor der også går elever med anden etnisk baggrund)
Vi befinder os i hjemkundskabslokalet. Eleverne arbejder sammen to og to med hver deres valgte land. Der er lyde, snak, dufte – aktivitet og bevægelse.
Som oplæg er der forrige gang foretaget en brainstorm om måltidet, måltidet skal være frokost . I samarbejde mellem lærer og elever er det pågældende land valgt ud fra følgende spørgsmål:... Køb adgang for at læse mere

Mad fra andre lande

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.