Kan læreren bryde negativ social arv?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 28
  • 2114
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 28-02-2005

Kan læreren bryde negativ social arv?

Opgaven er et eksempel på hvorledes en powerpoint synops kan udarbejdes(Gemt som PDF). Vi satte fokus på mønsterbryderens plussider samt skolens rolle, da det trods årtiers indsats i den danske skole iflg. SFI stadig ikke er lykkedes at bryde den sociale arv. Er skolen måske med til at fastholde den sociale arv?

Problemformulering
– Hvordan kan skolen og den enkelte lærer bidrage til at bryde negativ social arv?

Indhold

Disposition
• Problem og emnebegrundelse
• Disposition
• Social Arv
– Om begrebet, risikofaktorer, risikobørn, Bourdieus teori,
uddannelse
• Mønsterbrud
– Samfund, kendetegn, processen
• Skolens rolle
– Indsats, styrke-svaghed, internationale undersøgelser, den
effektive skole
• Lærerens rolle
– Betydning lærer-elev, mønsterbryderlæreren, krav til læreren
• Caseoversigt
– Eksempler: Elmegaardsskolen, Vorbasse-skole
• Konklusion
• Perspektivering
• Litteraturliste

Kan læreren bryde negativ social arv?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.