Lysfænomener i naturen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 9
  • 3864
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 20-04-2004

Undervisningsforløb: Lysfænomener i naturen | Eksamensopgave

Eksamensopgave i fysik/kemi om lysfænomener i naturen.

Problemformulering
Hvordan kan man, med udgangspunkt i udvalgte lysfænomener i naturen, udarbejde et undervisningsforløb, der giver eleverne den fysiske forståelse af fænomenerne, samt et grundlæggende kendskab til lys som fysisk begreb.

Indhold

Problemformulering
Hvad er lys?
Den geometriske model
Bølgemodellen
Lysets farver
Lysfænomener i naturen
Didaktik
Forsøg
Litteratur

Uddrag

Hvad er lys?
Man har tre modeller til at beskrive lysets egenskaber, her følger en kort gennemgang af to af dem, idet de bedst kan bruges til at forklare lysfænomenerne.
Den geometriske model
I den geometrisk model beskæftiger man sig ikke med, hvad lys egentlig er. Man forestiller sig blot, at det er et eller andet der udbreder sig langs rette linier. Et grundlæggende begreb er en lysstråle, altså en stråle af lys der udbreder sig langs en ret linie. Når lyset rammer en flade kan det reflekteres og/eller refrakteres.
Refleksion
Refleksion er et hverdagsbegreb der formentlig ikke behøver større uddybning. Det er dog væsentlig at nævne refleksionsloven, at det reflekterede lys vinkel svarer til lysets indgangsvinkel. Denne vinkel måles i forhold til normalen til fladen.

---

Didaktik
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel. Denne model kobler en række didaktisk kategorier sammen i en model, således at der skabes et helhedssyn på didaktikken.
Kategorierne er: Mål, indhold, elevernes læringsforudsætninger, rammefaktorer, læreprocessen og vurdering.

Mål
Målet med denne undervisning, er at give eleverne indsigt i grundlæggende emner indenfor lys, ved at tage udgangspunkt i forskellige lysfænomener i naturen. Det vil forhåbentligt medfører at, den fysik der hører til dette emne, forstås nemmere idet de selv har nogle erfaringer at trække på. Målet er derfor stærkt koblet til elevernes læringsforudsætninger.

Indhold
Valget af indhold er styret af flere faktorer. Jeg synes som udgangspunkt... Køb adgang for at læse mere

Lysfænomener i naturen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.