Eksamensopgave om lysfænomener i naturen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 9
  • 3864
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 20-04-2004

Eksamensopgave om lysfænomener i naturen

Eksamensopgave i fysik/kemi om lysfænomener i naturen.

Problemformulering
Hvordan kan man, med udgangspunkt i udvalgte lysfænomener i naturen, udarbejde et undervisningsforløb, der giver eleverne den fysiske forståelse af fænomenerne, samt et grundlæggende kendskab til lys som fysisk begreb.

Indhold

Problemformulering
Hvad er lys?
Den geometriske model
Bølgemodellen
Lysets farver
Lysfænomener i naturen
Didaktik
Forsøg
Litteratur

Uddrag

Hvad er lys?
Man har tre modeller til at beskrive lysets egenskaber, her følger en kort gennemgang af to af dem, idet de bedst kan bruges til at forklare lysfænomenerne.
Den geometriske model
I den geometrisk model beskæftiger man sig ikke med, hvad lys egentlig er. Man forestiller sig blot, at det er et eller andet der udbreder sig langs rette linier. Et grundlæggende begreb er en lysstråle, altså en stråle af lys der udbreder sig langs en ret linie. Når lyset rammer en flade kan det reflekteres og/eller refrakteres.
Refleksion
Refleksion er et hverdagsbegreb der formentlig ikke behøver større uddybning. Det er dog væsentlig at nævne refleksionsloven, at det reflekterede lys vinkel svarer til lysets indgangsvinkel. Denne vinkel måles i forhold til normalen til fladen... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om lysfænomener i naturen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.