Undervisningsforløb om lyrik og digte

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 1998-loven
  • Godkendt
  • 19
  • 8196
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 1999
  • 17-04-2002

7.-10. klasse, Eksamensopgave: Undervisningsforløb om lyrik og digte

Eksamensopgave i dansk om lyrik og lyrik i undervisningen.

Jeg beskriver, hvad lyrik er og hvordan det kan karakteriseres, hvorfor der skal arbejdes med lyrik i danskundervisningen og hvordan der skal arbejdes med lyrik.

Derudover vil jeg lave et undervisningsforløb udfra fire digte til en 9. klasse. Alle digtene omhandler forskellige tiders ungdomsgenerationers oprør.

Alle digtene er fra det 20. århundrede, men afspejler emnet i de forskellige tider. Digtene er Gustaf Munch-Petersens ”Til mine forældre” 1932, Ole Wivels ”Vrede unge mænd” 1958, Michael Strunges ”Rebel” 1980 og Carsten René Nielsens ”Til mine forældre” 1993. Jeg vil analysere digtene i kronologiske rækkefølge.

Indhold

Hvad er lyrik?
Hvorfor skal man arbejde med lyrik i folkeskolen?
Hvordan skal man arbejde med lyrik i folkeskolen?
Analyse.
Sammenligning af digtene.
Undervisningsforløb.
Konklusion.
Litteraturliste:

Uddrag

Hvorfor skal man arbejde med lyrik i folkeskolen?
Jeg vil nu komme med nogle begrundelser for at arbejde med lyrik/digte i folkeskolen. I Faghæftet for dansk står der ”…Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer.”

Jeg mener, at en god lyrikundervisning kan styrke elvernes sproglige bevidsthed, da digte ofte bruger et meget fortættet og anderledes sprog. Ved at arbejde og blive fortrolig med digtets sproglige univers kan eleverne udvide og udvikle deres sprog. De kan blive opmærksomme på at enkelte ord kan have flere betydninger (konnotation), og at man gennem sproget kan udtrykke sig på andre måder, end de er vant til.. Når man arbejder med lyrik, er det min klare holdning, at
eleverne også selv skal eksperimentere med sproget ved at skrive digte. Derigennem lærer de at bruge sproget alsidigt og personligt. Ved den rigtige undervisning i lyrik, både ved at læse digte og ved selv at skrive, bliver eleverne bevidste om sprogets muligheder og begrænsninger.

Undervisningsforløb.
Udfra de fire digte vil jeg lave et undervisningsforløb til en niende klasse.
Begrundelsen for at disse digte er velegnede til en niende klasse er, at de omhandler forholdet til forældrene og især bruddet fra og oprøret mod dem. Dog er det ikke kun forældrene, men også selve samfundet der gøres oprør mod. Udfra digtene kan man sætte spørgsmålstegn ved den verden, man er vokset op i og selv tage stilling til, om det er den, man vil leve videre i, eller om man vil skabe sig en ny... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om lyrik og digte

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.