Undervisningsforløb om luften vi indånder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 7
  • 1378
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2006
  • 25-09-2006

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om luften vi indånder

Undervisningsforløb i fysik/kemi om luften vi indånder til en 7. klasse.

I dette undervisningsforløb vil vi kigge på de livgivende gasarter her på Jorden.

Indhold

Indledning 3
Mål 3
CKF'er 3
Fysikkens og kemiens verden 3
Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse 4
Arbejdsmåder og tankegange 4
Læringsforudsætninger 4
Rammefaktorer 4
Indhold 4
Læreproces. 7
Evaluering 7
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
Et enkelt kig på planeterne i vores solsystem viser at Jorden er ganske unik. Jorden er den eneste planet, hvis atmosfære giver mulighed for liv som vi kender det. Men hvad er det præcist der gør at lige netop vores planet giver liv.
Luften vi indånder, er en af de ting, der ikke er synlig for os. Alligevel ved vi, at det blandt andet er den der holder os i live.
I dette undervisningsforløb vil vi kigge på de livgivende gasarter her på Jorden.

Mål
Målet med undervisningen er at eleverne tilegner sig viden om de 4 livgivende gasarter (Hydrogen, Oxygen, Nitrogen og Kuldioxid) i Jordens atmosfære. Eleverne skal tilegne sig viden om gasarternes egenskaber, opbygning og anvendelse. Endvidere skal eleverne arbejde med påvisning af gasserne samt fremstilling af oxygen, kuldioxid og hydrogen i små mængder. Eleverne vil også stifte bekendtskab med udarbejdelse af skriftligt arbejde og videnskabelig dokumentation i form af en kemi-rapport.

---

Indhold.
1. Time: Opstart – opbygning og egenskaber.
Emnet opstartes med en snak om Jordens atmosfære og hvordan den er blevet til. Her vil Jordens udvikling kort gennemgås – eleverne vil få en basisviden om betingelserne for liv.
Herefter vil vi koncentrere os om troposfæren. Der vil blive gennemgået hvilke gasarter troposfæren består af (de biologiske gasser: oxygen, nitrogen, kuldioxid). Derudover også argon – hydrogen findes i form af vanddampe, men... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om luften vi indånder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.