Eksamensopgave om livsformer og livsstil

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 9
  • 1910
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2002
  • 05-06-2006

Eksamensopgave om livsformer og livsstil

Eksamensopgave i samfundsfag om livsformer og livsstil.

Problemformulering

Hvad er med til at skabe menneskets identitet?
Hvad er forskellen på livsformer og livsstil?
Hvilket af de to begreber er mest relevant at anvende i nutidens samfund?
Hvad kan vi som kommende folkeskolelærere benytte viden om livsformer og livsstile til?

Indhold

Indledning 2
Livsformer 2
Livsstil 3
Bourdieu 3
Arbejdets betydning for menneskets identitet 4
Dobbeltsocialisering 5
Folkeskolen - fagdidaktik 6
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Vi er ikke ens. Danskerne er slet ikke det homogene folkefærd, som fodboldlandskampenes langsider godt kunne give indtryk af. Vi har forskellige måder at indrette vores hverdag på, ud fra vidt forskellige holdninger til centrale begreber som arbejde, fritid og den virksomhed vi er ansat på. Dog har sociologer alligevel forsøgt at inddele befolkningen i grupper ud fra deres levevis og forbrugsmønstre, for at forstå menneskets adfærd og socialisation.

Livsformer
Etnologen Thomas Højrup præsenterede første gang livsformsbegrebet i 1980'erne. Han inddeler befolkningen i tre livsformer: den selvstændige livsform, lønmodtagerlivsformen og den karrierebundne livsform. Derudover har Lone Rahbek Christensen også defineret særlige kvindelivsformer1. Der er nemlig flere kvinder, der ikke ser arbejdet som enten mål eller middel, men hvor det vigtigste for dem er familielivet. Thomas Højrup interesserede sig for livsformsbegrebet, da han ønskede at undersøge, hvorvidt velfærdsstaten i 1960'erne og 70'erne havde ret i sine antagelser om, hvad ”det gode liv” var, med udgangspunkt i at alle havde de samme værdier og et ønske om mere fritid2. Spørgsmålet var om dette ønske var fælles for alle?
Det, der er bestemmende for, hvilken livsform man hører til, er ens holdninger til begreber som arbejde, fritid, familie og forholdet dem imellem. I den selvstændige livsform er fritid og arbejde uadskillelige, hvorimod lønmodtagerlivsformen bruger arbejdet som middel og fritiden som målet. Man påtager sig arbejdet for at kunne nyde sin fritid med det, man har lyst til. I ... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om livsformer og livsstil

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.