Livsformer, habitus og social arv | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 5
  • 1506
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2006
  • 25-09-2006

Livsformer, habitus og social arv | Eksamensopgave

Eksamensopgave i skolen i samfundet om livsformer, habitus og social arv.

Problemformulering
• Hvilken betydning har forældrenes forskellige livsformer for os som lærere i folkeskolen?

• I forlængelse af det, kan en forståelse af livsformerne hjælpe læreren til bedre at opfylde folkeskolens formål?

Indhold

Indledning 2
Livsformerne 2
Historisk tilbageblik 3
Social arv 3
Habitus 3
Konklusion 4
Litteraturliste: 5

Uddrag

Indledning
”Verdens bedste folkeskole” er det nye ambitiøse mål for regeringen, hvilket jo så også betyder, at lærerne skal være ”Verdens bedste undervisere”. Det lægger jo unægtelig et pres på de kommende lærere altså os, og de nuværende lærere. Det nye forslag til formålsparagrafferne betyder, at fremtiden bliver mere stof-centreret, hvor 1993 loven var mere elev-centreret.

Paragraf 1 kommer således til at lyde:
”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder , der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling”1

På trods af gode intentioner med disse paragraffer eksisterer der stadig problemer i folkeskolen, som evt. kunne skyldes det grundlag eller den måde læreren møder eleverne på.

Jeg vil i denne opgave kort beskrive de forskellige livsformer og kigge lidt på skolens historie i forbindelse med betydningen for de forskellige livsformer. Da jeg ikke mener, at livsformerne kan stå alene, da de ikke er målbare, vil jeg også kort kommentere den sociale arv, samt Pierre Bordieu og Habitus.

Livsformerne:
Begrebet ”Livsform” er udviklet af den danske etnolog Thomas Højrup, der i ”Det glemte folk” udviklede livsformsanalysen. Begrebet livsform dækker over dels en hverdagspraksis og dels forestillingen om det gode liv. I de sidste 40 år har danskerne generelt fået stærkt forbedrede livsvilkår, som har medført ændringer i både levevis og tankesæt. Men mange lever stadig som de altid har gjort i: lønarbejderlivsformen, man arbejder for at leve, den karrierebundne livsform, man ... Køb adgang for at læse mere

Livsformer, habitus og social arv | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.