Livsfilosofi og etik | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 14
  • 5267
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 24-11-2002

Livsfilosofi og etik | Eksamensopgave

Eksamensopgave i religion om livsfilosofi og etik.

Problemformulering
Hvorledes kan den filosofiske samtale bruges til at fremme elevernes etiske kompetence?
Herunder hvilke tendenser i samfundet aktualiserer behovet for undervisning i livsfilosofi og etik?
Og på hvilken måde kan samtalen være udgangspunktet for en undervisning i livsfilosofi og etik?

Indhold

1. Indledning
2. Problemformulering
3. Etisk kompetence
4. Den filosofiske samtale
5. Tendenser i samfundet
6. Etiske begreber og teorier
6.1 Etikkens rødder
6.2 Etik i filosofi
6.2.1 Normetik
Pligtetik
Nytteetik
Etik i moderne individorienteret filosofi
Etik i eksistensfilosofi.
Sammenfatning
7. Den filosofiske samtale
Overordnede formål med livsfilosofi gennem filosofisk samtale
Læringssyn
Elevsyn
Lærerens rolle
Konklusion og perspektivering

Uddrag

1.Indledning
Som et grundlæggende menneskeligt vilkår befinder vi os konstant i situationer, hvor det enkelte individ må foretage vurderinger og valg mellem, hvad der er rigtigt og forkert. I situationer med andre mennesker bliver disse vurderinger og valg af særlig betydning. Dette gælder ikke mindst på baggrund af, at man i dag støder på en mangfoldighed af forskellige livsopfattelser, hvilket kan være grundlag for uenigheder og dermed konflikter.

Etik kan defineres som en kritisk refleksion over vore forestillinger om, hvad der er den rette eller gode menneskelige handlemåde og livsførelse. Etik har således navnlig betydning i mødet med andre mennesker, og etiske spørgsmål griber derfor ind i ethvert menneskes liv og vedkommer alle.

Vi finder, at etisk kompetence er en afgørende forudsætning for, at mennesker kan leve sammen trods forskellige livssyn og værdier. Vi ser det derfor som en relevant opgave for skolen at skabe et fundament hos eleverne, som gør dem etisk bevidste om deres egne handlinger og baggrunden for disse.

Målet med denne opgave er overordnet at finde frem til, hvordan man som lærer i kristendomskundskab kan styrke elevernes etiske kompetence. Vi vil først præsentere nøglebegreberne i vores problemformulering: etisk kompetence og den filosofiske samtale. Vi vil herefter beskrive, hvilke tendenser i samfundet som aktualiserer behovet for at være etisk kompetent. Dernæst vil vi præsentere og diskutere forskellige opfattelser af etik. Da dette ikke er en fagfilosofisk opgave, er vores intention alene at fremhæve essensen af teorier, som vi mener er relevante i forhold til en forståelse af etik og etisk kompetence. Til sidst vil vi forsøge at tænke etik ind i faget kristendomskundskab, hvilket indebærer både pædagogiske og didaktiske overvejelser... Køb adgang for at læse mere

Livsfilosofi og etik | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.