Livet på Grønland | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 14
  • 5046
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2002
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Livet på Grønland | Eksamensopgave

Eksamensopave i natur/teknologi om Grønland og med tilhørende undervisningsforløb.

Vores undervisningsforløb er tænkt som et tværfagligt projektarbejde for eleverne på 4. – 6. klassetrin.
Projektet skal foregå af en uges varighed, hvor eleverne arbejder på tværs af klasser i forskellige værksteder/workshops. Undervisning veksler mellem lærerstyrede timer og elevernes arbejde og fordybelse efter projektmetoden i selvvalgte emner.

Indhold

Projekt Grønland indledning
Projektugen:
Den fjerne omverden:
Menneskets samspil med naturen:
Arbejdsmetoder og tankegange:
Disposition til opgave
Store temperaturforskelle
Faglig baggrundsviden.
Forslag til yderligere faglig baggrundsviden
Forslag til indhold i undervisningen
Progression i undervisningen i forhold til klare mål
Dyrelivet på Grønland
Isbjørnen:
Moskusokse:
Rensdyret:
Polarulven:
Qimmeq: (slædehund)
Dyrs og planters tilpasning til arktiske levevilkår
Faglig baggrundsviden
Bilag til projekt Grønland

Uddrag

Projektugen:
Eleverne arbejder i lærerstyrede værksteder i på tværs af klasser. Eleverne vælger et område som de i løbet af ugen ønsker at arbejde og fordybe sig i.
Ideen er så at eleverne for at få størst muligt udbytte af undervisningen, at fremlægger deres arbejde for klassekammeraterne på deres eget klassetrin.
Vi har i vores disposition givet forslag til hvilke værksteder projektarbejdet kunne indeholde, derfor har vi ikke udarbejdet en nøjagtig undervisningsplan, men forslag til hvilke områder man kunne arbejde med i de forskellige værksteder og den undervisning som eleverne skal modtage, ud over at de selv skal arbejde projektorienteret og selv skal fordybe sig. Vi har valgt at kigge på progressionen. Vi har også begrænset vores projekt til kun at omfatte emner som hører under natur/teknik i forhold til Grønland.

---

Store temperaturforskelle
Faglig baggrundsviden.
(kilde: Grønlands fysiske natur, samt naturfagsbogen 1)
Klimaet på Grønland er arktisk, dvs. at temperaturerne i årets varmeste måned ligger under de 10 varmegrader, der normalt sætter grænsen for skov- og plantevækst. Kun de indre og mest beskyttede dele af fjordlandet mod syd kommer lige akkurat i berøring med denne grænse. Forskellen i klimaet mellem Nord- og Sydgrønland er betydelig. Kap Farvel ligger på højde med Oslo, og solhøjden varierer året igennem højst 2 grader fra solhøjden i Skagen.
Selvom Grønland befinder sig i én klimazone, er der meget stor variation. Landets nordligste punkt ligger kun ca. 700 km fra nordpolen.
Klimaet ved de sydlige kyster er oceaniske med en ret beskeden temperaturforskel mellem vinter og sommer. Dette skyldes bl.a. havstrømmene omkring Grønland. Der kan være stor forskel i temperatur helt ude ved kysterne, inde i fjordene og inde i landet. De mere eller mindre isfyldte kystfarvande afkøler i den varme årstid det laveste luftlag, således at temperaturen bliver næsten ens havoverfladens. Temperaturforskellen mellem kysten og landets indre, betyder at der opstår nogle... Køb adgang for at læse mere

Livet på Grønland | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.