Litteraturundervisning på mellemtrinnet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Ingen givet
  • 6
  • 1388
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2004
  • 18-02-2004

Litteraturundervisning på mellemtrinnet

Problemformulering
Hvorfor er det vigtigt at der undervises i litteratur i folkeskolen, og hvad kan eleverne bruge litteraturen til? Hvilke litteraturpædagogiske overvejelser skal dansklæreren gøre sig?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Begrebsafklaring
Litteraturundervisning og dannelse
Hvad kan eleverne på mellemtrinnet bruge litteraturen til?
Hvilke litteraturpædagogiske overvejelser skal dansklæreren gøre sig?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse
Dansk er et dannelsesfag. Eleverne skal kunne opleve og forstå, at sproget og teksterne har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet (CKF, klare mål for dansk s. 11) Danskfaget - og især litteraturen, mener vi, spiller en central rolle i elevernes alsidige personlige udvikling. Det er vores opgave som dansklærere, at være medvirkende til denne dannelsesproces. Derfor må vi som dansklærere være bevidste om valg af arbejdsmetoder, så eleverne ikke alene får mulighed for gode litteraturoplevelser, men også bevidste om vigtigheden af at beskæftige sig med litteraturarbejde i skolen.

Litteraturundervisning og dannelse
Dansk er et bredt fag, der rummer mange aspekter, læsning, skrivning, grammatik etc. Derudover er dansk også et fag, der ikke kan undgå at virke på dannelsen af elevernes personlighed. Skønlitteraturen bliver central i denne dannelsesproces, da den har en erkendelseskvalitet.
Litteraturen kan åbne op for en omverdensforståelse og selvforståelse, da eleverne går igennem en erkendelsesproces ved litteraturlæsning og via dialogen omkring teksten.
Skolen skal være et sted for personligheds/identitetsdannelse. Bent Nabe – Nielsen siger det med den tyske pædagog W. Klafkis ord:... Køb adgang for at læse mere

Litteraturundervisning på mellemtrinnet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.