Litteraturundervisning og tosprogede elever | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 17
  • 6807
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2005
  • 12-03-2006

Litteraturundervisning og tosprogede elever | Eksamensopgave

Eksamensopgave i dansk om litteraturundervisning og tosprogede elever.

Opgaven er skrevet i forhold til de tosprogede elever, og om hvordan de bedst kan inddrages i litteraturundervisning.

Med analyse af Peter Fogtdals "Den grimme kælling" fra 1996.

Problemformulering
Hvad er værdien i at arbejde med litteratur, og hvordan kan de tosprogede elever bedst inddrages i litteraturundervisningen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metodeafsnit 3
Hvorfor læse litteratur? 4
Hvorfor læse litteratur med tosprogede elever? 7
Analyse af novellen ”Den grimme kælling” 10
Didaktiske overvejelser 13
Konklusion 18
Litteraturliste 19

Uddrag

Metodeafsnit
Hvorfor skal man læse litteratur? Vi forsøger at besvare dette spørgsmål ved at behandle relevansen af litteraturlæsningen. Dannelsen, æstetikken, oplevelsen, kommunikationen, selvforståelsen, analysen og fortolkningen er de grundlæggende temaer indenfor litteraturundervisningen, og som vi særlig lægger vægt på i denne opgave.
Mange tosprogede elever, der er integreret i danske klasser, kan have vanskeligt ved at forstå og fortolke litterære tekster, selvom de er kommet langt med deres tilegnelse af dansk. Der spiller mange faktorer, blandt andet mangel på deres forforståelse, baggrundsviden eller ordforråd, som forudsættes danske elever har. Derfor forsøger vi at arbejde nærmere med disse problemstillinger. Hvad er de tosprogede elevers særlige behov i litteraturlæsningen? Hvad har de særligt svært ved at læse i de litterære tekster?... Køb adgang for at læse mere

Litteraturundervisning og tosprogede elever | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.