Lineære funktioner i 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 15
  • 3366
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 10-12-2007

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Lineære funktioner i 8. klasse

Eksammensopgave i matematik om lineære funktioner i 8. klasse. Derudover indeholder eksamensopgaven et undervisningsforløb på 7 uger med en 8. klasse og hvor jeg valgte at gennemføre et forløb om løsning af ligninger.

Problemformulering

Hvilke forskellige kompetencer kan man tilgodese i arbejdet med emnet lineære funktioner og regneark?

Indhold

Indledning:
Definition På en lineære funktion:
Didaktiske overvejelser:
Mål for undervisningen:
Matematisk kompetencer
Definition af matematik kompetencer:
Symbol- og formalisme kompetence:
Hjælpemiddelkompetence:
Modelleringskompetence:
Problembehandlingskompetence:
Kommunikationskompetence:
Repræsentationskompetence:
EDB
Definition på regneark:
Eleverne lærer flere ting:
Beskrivelse af undervisningsforløb:
Undervisningsforløb: (hver dag er på 2 timer)
Undervisningsmateriale:
Elevernes forudsætninger i forbindelse med planlagte undervisningsforløb:
Kompetence i undervisningsforløbet:
Hvilke kompetencer tilgodses af forløbet?
Hvilke kompetencr tilgodses af forløbet?
Evaluering af undervisningsforløbet.
Konklusion:
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt emnet lineære funktioner, fordi jeg har beskæftiget mig med det i min praktikperiode og fordi det dækker de fleste centrale emner i fagbeskrivelsen.

I denne opgave bruges regnearket som et hjælpemiddel til at lære eleverne om forskriften for lineære funktioner og i forbindelse hermed opøve diverse kompetencer. Det må dog nævnes, at jeg ikke har brugt EDB i min praktikperiode, men det er ment som en forbedring ved fremtidige undervisningsforløb på baggrund af mine erfaringer.

Definition på en lineære funktion: En funktion kaldes lineær, hvis dens funktionsudtryk er af formen f(x)=ax+b1 , sagt med andre ord lieære funktion er en funktion, hvis graf indlagt i et koorinatsystem er en ret linie.
En lineære funktion har forskriften på formlen : f(x)= ax+b, hvor a er stigningdtallet/hældningskofficienten. For en lineære funktion gælder, at der til samme x tilvækst
svar lige store y tilvækst- målt i antal enheder. Den y tilvækst a der svarer til en x tilvækst på 1 kaldes hældningskoefficienten/stigningstallet.

Didaktiske overvejelser:
Det klart, at man skal leve op til læseplanen for matematik og dens målsætninger. Der må dog også lægges vægt på sociale færdigheder, der er opnået i læreprocessen, og netop dette element, mener jeg, er relevant at medtænke i matematikundervisningen... Køb adgang for at læse mere

Lineære funktioner i 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.