Ligeværd i folkeskolen | KLM | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Ligeværd i folkeskolen | KLM | Eksamensopgave

KLM eksamensopgave.

Problemstilling
Hvordan kommer ligeværd til udtryk i folkeskolens virke?

Indhold

Indledning 3
Ligeværd – en del af dannelsesbegrebet 4
Kant 4
Klafki 5
Diskussion 7
Konklusion 8
Perspektivering 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning:
Folkeskolens formålsparagraffer beskriver, hvordan vi i folkeskolen har et ansvar for ikke bare at uddanne eleverne fagligt, men også at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling og ydermere forberede eleverne til livet i et demokratisk samfund. I §1 stk.3 står der: “Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. Vores samfund er bygget på ligeværd, og helt konkret optræder kravet derfor også helt naturligt om et ligeværdigt virke i folkeskoleloven. Ydermere har vi som folkeskolelærere ifølge §2, stk.1 i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen et lovpligtigt ansvar for at medvirke til et godt undervisningsmiljø. Flere psykologiske teorier beskriver, hvordan følelsen af tryghed skaber motivation, så eleven kan indgå i aktiv virksomhed med omverdenen. Tryghed kommer bl.a. af anerkendelse for den, man er, og derfor må ligeværdighed betragtes som en forudsætning for et befordrende læringsmiljø i folkeskolen.

Både Immanuel Kant's etiske teorier og Wolfgang Klafki's dannelsesteorier har i høj grad præget det danske samfund og dermed også folkeskolen, og jeg har derfor valgt at præsentere nogle hovedpunkter i hver deres dannelsestænkning. Jeg vil derpå med baggrund i teorierne kort diskutere, hvad jeg mener, der skal til for at opnå et ligeværdigt miljø i folkeskolen. Jeg vil runde af med en konkluderende opsamling og en perspektivering, hvor jeg bl.a. vil beskrive, hvordan ligeværd i forskellige samfundsmæssige relationer er kommet til udtryk gennem tiderne.

For at komme nærmere kernen i begrebet ligeværd og for at undersøge, hvordan ligeværd kommer til udtryk i dannelsesbegrebet, har jeg valgt at trække den etiske tænker Immanuel Kant og dannelsestænkeren Wolfgang Klafki ind i diskussionen. Men hvorfor så lige de to – Kant og Klafki – hvad har de at gøre i en undersøgelse om ligeværd i folkeskolen?... Køb adgang for at læse mere

Ligeværd i folkeskolen | KLM | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.