Ligeværd i klassemiljøet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Ligeværd i klassemiljøet

Eksamensopgave i KLM om kultur og religion.

Problemformulering
Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagrafs formulering om at danne til medansvar gennem ligeværd vil jeg spørge: Hvor stammer tanken om ligeværd og næstekærlighed fra? Hvorfor er ligeværd vigtigt i arbejdet med at styrke det sociale liv i klassen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
En kort begrundet disposition:
Kort præcisering af begreberne:
Ligeværdighed i kristen forstand:
Det gode demokratiske klassemiljø med Jacobsens øjne:
Løgstrup
Rousseau udfordrer:
Diskussion og perspektivering:
Konklusion
Kilder

Uddrag

Indledning:
I min praktik for nylig oplevede jeg hvordan elevernes følelse af ligeværd fik betydning for deres tilhørsforhold i klassen og det gode klassemiljø. Med en overbevisning om, at ligeværdighed er en grundsten i elevernes dannelse til demokratiske medborgere i et sundt klassemiljø vil jeg undersøge følgende:

En kort begrundet disposition:
Jeg vil i opgaven se nærmere på begrebet ligeværd ud fra følgende:

• Biblen – Det nye og gamle testamente (Den barmhjertige Samaritaner, Arbejderne i vingården, Den fortabte søn)
• Løgstrups tanker om afhængige relationer.
• Bo Jacobsens om det integrerede fællesskab i klasselokalet... Køb adgang for at læse mere

Ligeværd i klassemiljøet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.