Levnedsmiddelhygiejne og mikroorganismer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 15
  • 3950
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 23-10-2004

Levnedsmiddelhygiejne og mikroorganismer

Opgave i madkundskab om levnedsmiddelhygiejne og mikroorganismer.

Først en generel gennemgang af mikroorganismer, deres spredningsformer mm. Derefter forslag til, hvordan man kan undervise i emnet i folkeskolen.

Indhold

Indledning 2
Generelt om mikroorganismer 2
Hvordan undgås bakterievækst? 3
Temperatur 3
Tid 4
Vand 4
Ilt 5
pH 5
Undgå spredning af bakterier 5
Specifikke mikroorganismer 7
E. Coli 0157 7
Hvor findes E. Coli 0157? 7
Vækstbetingelser 7
Specielle forholdsregler 8
Campylobacter 8
Hvor findes Campylobacter? 8
Specielle forholdsregler 9
Salmonella 10
Hvor findes Salmonella? 10
Vækstbetingelser 11
Specielle forholdsregler 11
Undervisning i folkeskolen 11
Hygiejneregler i skolekøkkenet 12
Hvem holder fest – dig eller bakterierne? 12
Andre forslag i forbindelse med emnet hygiejne 13
Afslutning 14
Litteratur 15

Uddrag

Indledning
I Danmark er der hvert år mange mennesker, der bliver syge, fordi de har indtaget fødevarer, der indeholder et højt niveau af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Antallet af disse sygdomme, som er forårsagede af inficerede fødevarer, har været stigende de seneste år. Dette skyldes bl.a. den moderne højteknologiske madproduktion, hvor udbyttet i høj grad afhænger af tid og økonomi. Der bliver flere og flere dyr på mindre og mindre plads. Derfor spredes smitten hurtigt til utrolig mange dyr via foder, nye dyr i besætningerne og på slagterierne ect. Nogle undersøgelser har vist, at fx parterede kyllingeprodukter var 100 % inficerede med salmonella. En anden vigtig ting er, at landbruget ikke er blevet tvunget til at ændre sine produktionsmetoder i takt med udviklingen, da de ikke fra statens side er blevet draget til ansvar.
Når dyrene ikke har så meget plads at røre sig på, aldrig ser dagens lys og indtager en føde, hvis hovedformål er at få dem til at vokse hurtigere, vil deres immunforsvar også blive svækket.
Det er svært som almindelig forbruger at gennemskue, hvordan de varer, man køber, er produceret. Der er mange steder i produktionerne, hvor der kunne ske ændringer til det bedre. Men før det kan ske, er det vigtigt med kritiske forbrugere, der kan sætte spørgsmålstegn ved produktionsformerne, og stille krav om sunde fødevarer og gode forhold for dyrene og miljøet.
Forurening af fødevarer kan ske i alle produktionsled og eventuelt flere gange, inden den indtages ved middagsbordet. Det er ikke realistisk helt at udrydde de sygdomsfremkaldende mikroorganismer, men det er muligt at mindske den sundhedsmæssige risiko ved at tage nogle hygiejnemæssige forholdsregler.

Generelt om mikroorganismer
Mikroorganismer inddeles i bakterier, gærsvampe, skimmelsvampe og virus. Mikroorganismer findes i jord, overfladevand, fordøjelseskanal, næse, svælg og hud hos dyr og mennesker, der tilsammen benævnes kimreservoirer. Mikroorganismer kaldes henholdsvis patogene eller apatogene alt efter, om de er sygdomsfremkaldende eller ej.
Overførsel af mikroorganismer til levnedsmidler kaldes kontaminering, og kan ske ved direkte eller indirekte overførsel. Overførsel af mikroorganismer fra kontaminerede til ikke-kontaminerede levnedsmidler sker ved direkte kontakt. Desuden kan der ske en indirekte overførsel af patogene mikroorganismer, hvor inventar og redskaber er mellemled mellem kontaminerede og ikke-kontaminerede levnedsmidler. Inficering ved indirekte overførsel kaldes krydskontamination... Køb adgang for at læse mere

Levnedsmiddelhygiejne og mikroorganismer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.