Lev. S. Vygotsky og zonen for nærmeste udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Didaktik
 • Godkendt
 • 2
 • 1069
 • PDF
 • Københavns Dag- og Aftenseminarium
 • 2001
 • 13-10-2001

Lev. S. Vygotsky og zonen for nærmeste udvikling

En beskrivelse af Lev.S. Vygotskys zone for nærmeste udvikling, og hvordan
dette kan være en hensynsfuld tilgang til eleverne

Uddrag

Vygotskys syn på forholdet mellem læring og udvikling er, at god læring går forud for udviklingen. ˜ Vygotsky mener, at når børn begynder i skolen, har de allerede en forhistorie for læringen. Det betyder at børnene har en grundviden, og denne viden er fundamentet for videre læring. Han mener, at "læring og utvikling står i et gjensidig forhold til hverandre fra barnets første levedag".˜ Dvs. at barnet lærer i interaktion med andre og udvikler sig i interaktion med læringen. For at barnet kan lære noget nyt i skolen, og få udviklet sit fundament må læreren se på zonen for den nærmeste udvikling, altså læringen må tilpasses barnets udviklingsniveau. Der er mindst to udviklingsniveauer, det eksisterende udviklingsniveau og zonen for den nærmeste udvikling. Det eksisterende udviklingsniveau er det niveau barnet allerede har gennemført, dvs. "funksjoner som allerede er modnet, det vil si utviklingens sluttprodukter". ˜ Men kan definere niveauet ved det barnet kan gøre på egen hånd. Zonen for den nærmeste udvikling er de funktioner som er ved at blive modne eller som ikke er modnet endnu. De ligger i barnet, og venter på at blive udviklet via læringen. Vygotsky mener, at den nærmeste udviklingszone kan hjælpe os med at skitsere barnets umiddelbare fremtid, og barnets dynamiske... Køb adgang for at læse mere

Lev. S. Vygotsky og zonen for nærmeste udvikling

[1]
Bedømmelser
 • 20-05-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  hmm virker kopieret.