Praktikrapport om leg og spil i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 17
  • 5190
  • PDF
  • Frederiksberg Seminarium
  • 2006
  • 03-04-2007

0.-2. klasse, Praktikopgave: Praktikrapport om leg og spil i matematik

Praktikrapport om leg og spil i matematik i 1. klasse.

Problemformulering

Vi ønsker at belyse de læringsmæssige muligheder ved anvendelse af spil og leg i matematik i indskolingen. Desuden vil vi se på hvordan sætningen i Fælles Mål: ”En bred vifte af konkrete materialer, lege og spil anvendes til udforskning af tallene”, harmonerer med mulighederne i en række af de bogsystemer, der benyttes i folkeskolen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Teori 2
Undervisningsmaterialet 4
Faktor i første (2001) 4
Matematrix (2004) 5
Matematiktak (2003) 6
Matematik I Første (1992) 6
Vores spil 7
Plus-krig 7
Klunse 9
Kassebold 12
Før spillet starter 14
Konklusion 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Ifølge Hanne Ladefoged, der er børnehaveklasseleder og forfatter til flere inspirationsbøger for pædagoger og lærere i indskolingen, er børn født nysgerrige og med en trang til at udforske verden.
Denne udforskning, mener hun, lettest finder sted gennem leg og spil. Det er en filosofi, som støttes af Marit Johnsen Høines, der i bogen ”Begynneropplæringen” skriver ”Vi vet at barn utvikler seg gjennom lek.”4. Ydermere skriver Marit at: ”Det er også viktigt at barna leker i matematikken; at de utforsker, konstruerer og fabulerer med tall, former og mønstre”. Det siger sig selv, at elever i indskolingen stadig er ”børn” i mere traditionel forstand og derfor stadig leger i mange, hvis ikke alle livets forhold. Det må være den leg, både Marit Johnsen Høines og Hanne Ladefoged vil udnytte på en velmenende og effektiv måde i indskolingsmatematikken. En leg som kan underbygge og styrke glæden ved arbejdet med matematik. Ifølge Vygotsky kommer fantasien ikke indefra men udefra på baggrund af stimuli fra virkelighedens råstof. Det vil altså sige, at børns fantasi er én der skal stimuleres for at blomstre, også indenfor matematikken. Det lader til, at fælles mål erklærer sig enige i den betragtning med formuleringen ”i arbejdet med spil skal undervisningen give eleverne mulighed for efterhånden at eksperimentere med egne spilleregler på baggrund af intuitive overvejelser om tilfældighed og chance”6. Det legende element, som naturligt ligger i at spille, fordrer netop den trang til at ”eksperimentere” samt at ”overveje”, som Fælles Mål dikterer... Køb adgang for at læse mere

Praktikrapport om leg og spil i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.