Leg og læring og Piaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 3246
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 24-01-2004

Eksamensopgave: Leg og læring og Piaget

Eksamensopgave i pædagogik om leg og læring set fra et pædagogisk og psykologisk synsvinkel.

Til at belyse leg og læring har jeg valgt Piagets teori om adaption, Vigotskijs teori om den nærmeste udviklingszone og Leontjews teori om de dominerende virksomhedsformer/udviklingsperioder. Jeg vil yderligere komme ind på Csikiszentmihalyis ”Model for Flowzonen.

Indhold

1. Indledning
2. Barnets udvikling
Jean Piaget (1896-1980)
Lev Semonovich Vygotskij (1896-1934)
Alexejev Nikolajevitj Leontjew (1903-1978)
3. Skolemiljø
4. Konklusion
5. Refleksion
Begrebsafklaringsliste
Bilag 1: Forskellige former for leg
Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning
”Den gængse opfattelse er, at i børnehaven leger man og i skolen lærer man. Men heraf følger ganske upåagtet den misforståelse, at legen i børnehaven udelukker læring, og læringen i skolen udelukker legen”1. Lige så vigtigt, som det er for en lærer at have viden om børns læring, lige så vigtigt er det at have kendskab til legen og hvorfor børns leg er vigtig for deres udvikling. Hvad skal jeg som lærer i inskolingen være opmærksom? På baggrund af disse spørgsmål vil jeg undersøge børns udvikling gennem leg. Hvordan kan leg anvendes i folkeskolen, og hvilke forudsætninger kræves der?

2. Barnets udvikling
Jean Piaget (1896-1980)
Piaget mener, at mennesket er født social og dermed har en medfødt evne til at være nysgerrig, til at kunne imitere og til at være medleven. Mennesker kan kun udvikle sig til menneske ved at vokse op i det menneskeskabte samfund med andre mennesker. ”fx læres sprog især ved imitation, gennem dialogen osv.”2. At være social i betydningen erkendelsesmæssigt, dvs. at kunne leve sig ind i andre mennesker og forstå deres synspunkter, er ikke medfødt men skal udvikles.
Piaget har opstillet en teori om læringens kognitive dimension. Den er bl.a. videreført af den danske psykolog Thomas Nissen3... Køb adgang for at læse mere

Leg og læring og Piaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.