Leg og læring i matematik | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 1701
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2009
  • 04-05-2009

Leg og læring i matematik | Synopsis

Opgave i matematik om leg og læring i matematik i 5. klasse.

Problemstilling
Hvad er leg og læring? Og hvordan opnår vi læring gennem leg i matematikundervisningen på mellemtrinnet?

Indhold

Indledning
Didaktisk fokuspunkt
Undervisningsforløb
Overvejelser
Evaluering / Afrunding
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Som kommende folkeskolelærer med folkeskoleloven i baghovedet, mener jeg, at det er vigtigt at være ærlig overfor sig selv. Med det mener jeg, at jeg skal se i øjnene, hvis undervisnings-metoden i en lektion ikke var særlig hensigtsmæssig eller lærerig for eleverne. Det er også vigtigt, at jeg tør tage nogle chancer i undervisningen, hvor udfaldet kan være knald eller fald.
I mit sidste praktikophold på Haahrs Skole i 5a havde jeg matematik med 20 elever i fire lektioner om ugen. Mit forløb byggede på et af matematikkens fire CKF'er; anvendt matematik. Emnet handlede hovedsagligt om indkøb, salg, tab og fortjeneste. Jeg erfarede hurtigt, at stort set hele klassen havde problemer med at forstå tab og fortjeneste for skoleboden/købmanden. Af disse erfaringer blev hele mit forløb lavet om, og jeg startede en kamp med 5a for at få lært dem denne færdighed. Efter flere forskellige forsøg, besluttede jeg at afprøve den sidste; Leg. Med stor skepsis brugte jeg tre lektioner på leg, og håbede det ville medføre læring.
Mit oplæg vil knytte sig til mit praktikophold i 5a og bærer præg af at jeg måtte ændre mit undervisningsforløb gentagne gange.

Didaktisk fokuspunkt
I mit oplæg vil mit didaktiske fokuspunkt primært handle om leg i undervisnigen. Jeg sætter spørgsmålstegn ved om leg kan medføre læring – og i så fald hvordan?
Leg betragtes som børns inderste væsen – altså deres naturlige måde at forholde sig til deres omverden på. Leg bliver ofte karakteriseret ved, at den er lystfyldt, fri, spontan, symbolsk, engagerende og social. Det er processen der er det dominerende – ikke produktet.1 Leg kan være rollelege, spil, konkurrencer mm.
Knud Illeris definerer læring som konstruktion og rekonstruktion. Det er en helhedsproces. Han ser kognition, psykodynamik og samspil/samfund som vigtige dimensioner i læringen. De tre dimensioner er afhængige af hinanden, hvor der også sker en tilegnelses- og samspilsproces. 2 Før var produktet det målbare bevis for læring, hvorimod vi i dag taler om livslang læring, hvor hver enkelt erfaring er med til at påvirke og udvikle den næste... Køb adgang for at læse mere

Leg og læring i matematik | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.