Leg, læring og motorik | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 11
  • 3151
  • PDF
  • 03-02-2012

Leg, læring og motorik | Undervisningsforløb

Undervisningsforløb til idræt om leg, læring og motorik.

Underviserens kommentar

Rigtig god opgave, med mange overvejelser og god gennemførelse

Indhold

Indhold
Indledning 2
March-løb 2
Beskrivelse af aktiviteten 2
Materialer 2
Teori 3
Træningsbane 3
Beskrivelse af aktiviteten 3
Granatkast 4
Feltbane 4
Skydebane 4
Materialer 4
Teori 4
Gruppedeling 5
Materialer 5
Teambuilding 5
Beskrivelse af aktivitet 5
Materialer 5
Teori 6
Militær morgenvækning 6
Beskrivelse af legen 6
Teori 7
Baneopsætning 8
War 8
Beskrivelse af aktivitet 8
Materialer 9
Teori 9
Evaluering 10
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Brian Sutton-Smith blev i 1970-erne kendt for at kategorisere leg i tre grundformer: Tilfældighedsleg, behændighedsleg og strategileg (Møller 2010). Vi har, i følgende undervisningsforløb, valgt at tage udgangspunkt i strategispil og ladet den afsluttende krig være den røde tråd igennem forløbet. Der vil være en indledende session, der fungerer som opvarmning, en efterfølgende teambuildingsdel, hvor der vil være fokus på samarbejde og muskelopvarmning og afslutningsvis kulmination i krigen, hvor de trænede færdigheder bliver nødvendige. Roger Caillos er blevet kendt for at kategorisere lege på en anden måde end Sutton-Smith. Han taler om Agon (kamp/konkurrence), Alea (lykkespil), Mimikry (rolleleg) og Ilinx (beruselse) (Møller 2010). I vores undervisningsforløb bevæger vi os meget indenfor Mimikry, idet eleverne skal forestille sig, at de er soldater, der træner til den afgørende krig. I selve krigen og også i aktiviteten ”militær morgenvækning” vil der være kamp og konkurrence. Altså vil vi også arbejde indenfor Agon-kategorien. I den afsluttende krig håber vi at kunne skabe en beruselse, Ilinx, igennem indlevelse i krigen. Således har vi forsøgt at skabe et undervisningsforløb, der ifølge Caillos definitioner rummer mange forskellige aspekter af leg. Opgaven igennem refererer vi til Helle Rønholts kultur- og perspektivmodel, for at belyse, hvilke forskellige områder af idrætten, vi vurderer, at de forskellige aktiviteter hører ind under. Vi har desuden også brugt modellen til at sikre, at vi har fået mange forskellige perspektiver på idrætten. Vi har valgt at tage udgangspunkt i 6. klassetrin, og derfor har vi arbejdet ud fra Trinmålene efter 5.- og 7. klassetrin. Førstnævnte har vi antaget, at eleverne allerede har nået og målene for 7. klassetrin har vi medtaget, fordi disse søges trænet gennem nogle af aktiviteterne i forløbet.

March-løb
Tid: Ca. 5 min
Beskrivelse af aktiviteten
Eleverne bliver delt ind på to vilkårlige rækker. De løber i takt til musikken. Musikken er marchmusik. De to forreste i hver række bliver enige om en øvelse, som resten udfører. Der fløjtes efter ca. 20 sekunder, og de bageste i hver række løber op og bliver nu de forreste, der skal finde på en ny øvelse. Det forsættes til alle har været igennem. Læreren gør opmærksom på, at det er vigtigt, at der både indgår sving, og ben-øvelser.

Materialer
Musik, fløjte... Køb adgang for at læse mere

Leg, læring og motorik | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.