Leg i engelskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Engelsk
  • Godkendt
  • 10
  • 3599
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2009
  • 03-12-2009

Leg i engelskundervisningen

Opgave i engelsk om leg i engelskundervisningen.

Problemformulering
Hvordan får man gjort det engelske sprog tilgængeligt for nybegyndere i 3. klasse, således at de kan begynde at kommunikere?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metodeafsnit 3
Fællesmål siger 3
Kommunikativ kompetence 4
Classroom language 4
Motivation 4
Definition 5
Præstationsmotivet 5
Motivation i undervisningen 5
Integrativ motivation 6
Instrumental motivation 6
Elevens succes 6
Sammenfatning af motivation 7
Læring 7
Sprogtilegnelse 8
Intersprog 9
Det sproglige input 9
Hypoteseddannelsen 9
Hukommelse 10
Ord og sætninger 10
Leg 10
Afsluttende bemærkninger 10
Litteratur 11

Uddrag

Indledning
Engelsk er verdens største sprog og det er ikke tilstrækkeligt at beherske dette i begrænset omfang. I takt med den stigende globalisering og deraf følgende kommunikation over lande-grænser er engelsk blevet sproget som vi alle er fælles om. Kravene fra omverdenen til beherskelsen af engelsk er, at det er et sprog, der skal anses som ”det andet modersmål”. Vigtigheden af at kunne udtrykke sig og kommunikere flydende på engelsk er derfor stigende.

Metodeafsnit:
Opgaven omhandler de psykiske processer i forbindelse med tilegnelsen af fremmedsprog og i særdeleshed motivationen til at ville lære.
Ud fra det synspunkt at børn er meget andet end auditivt lærende, vil der her blive kigget på værdien af underholdende aktiviteter.
Opgaven handler dermed om hvordan leg på engelsk, som et motiverende og lærende aspekt, kan benyttes i undervisningen, både med henblik på faglig og personlig udvikling.

Kommunikativ kompetence
Kommunikativ kompetence er kort sagt ”evnen til at kommunikere det, man ønsker at kommunikere”.
Evnen til at tale flydende i kommunikativ situation er vigtig, idet alt for mange pauser og megen hakken, vil kunne hæmme forståelsen for modtageren. Det er derfor nødvendigt at eleverne får mulighed for at træne og øve sig i sammenhængende sprog. Hvad der kan bidrage til flydende sprog er en vis automatisering. Automatiseret sprog, f.eks. faste vendinger, kan fungere som en friplads, i en samtale. Automatiseret sprog er med andre ord en hjælp, når der er behov for en tænkepause. Viden om hvordan sprog tilegnes og hvad det vil sige at være kommunikativt kompetent er en nødvendig baggrundsviden for læreren. Det er også vigtigt at kunne benytte denne viden i praksis, altså i selve sprogundervisningen.
Det er ifølge fællesmål et krav, at eleverne skal tilegne sig et stort og produktivt ordforråd.
Det engelske sprog består af 54.000 ordfamilier. En 5-årig ”native speaker” kender ca. 4-5.000 ord... Køb adgang for at læse mere

Leg i engelskundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.