Eksamensopgave om ledelsen i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 7
  • 2514
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 26-01-2003

Eksamensopgave om ledelsen i folkeskolen

Eksamensopgave om ledelsen i den danske folkeskole

En kort opgave om ledelse i den danske folkeskole. - Med udgangspunkt i skolelederforeningerne og skolelederfunktionen.

Problemformulering:
· Lave en analyse af den nye og gamle ledelseslov, på baggrund af interview med en
skoleleder og en lærer.
· En kort beskrivelse af TAP (Teknisk Administrativ Personale) Laves på baggrund af
interview med en pedel og en skoleleder
· Analyse af bruddet mellem DS og DLF, samt vurdering af forskelle og ligheder.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Hvilke krav stilles der til skolelederen?
Den gamle ledelsesform
Lederens syn på den gamle lederrolle
Lærerens syn på den gamle lederrolle
Den Nye ledelseslov
En leders syn på den nye lederrolle
En lærers syn på den nye lederrolle
Ny ledelsesform vs. Gammel ledelsesform.
Teknisk Administrativt Personale /TAP
Skolelederforeningerne.
Samlet konklusion

Uddrag

Indledning
Mange har en mening om folkeskolen. Politikere, forældre, lærere, pædagoger og mange
forskellige erhverv. Men hvis mening er den rigtige? Og hvem bestemmer hvordan den enkelte
folkeskole skal struktureres eller ledes? Ja, skolelederen har en masse ting han skal rette sig efter
som f.eks. folkeskoleloven, undervisningsministeriet, sine kollegaer, den kommunale skolepolitik
osv. Man kunne blive ved. Så vi kan konstatere, at der ligger et enormt pres på den enkelte
skoleleder og ledelse. Efter den nye styrelseslov i 1990 kan man så stille spørgsmålet ”Hvilken
ledelsesform er den bedste”? Både set fra læreren og lederens synspunkt? Det er hvad vi bl.a. har
valgt, at tage udgangspunkt i, i dette projekt. Yderligere vil vi komme med vores vurdering af
skolelederforeningens brud i 1997, samt kort beskrivelse af TAP... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om ledelsen i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.