Løgstrup ontologiske etik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Løgstrup ontologiske etik

Problemformulering
Vi vil redegøre for den ontologiske etik defineret af Løgstrup. Desuden vil vi forklare, hvad han mener med “de suveræne livsytringer” og den etiske fordring vha. konkrete eksempler. Til sidst vil vi undersøge, hvordan Løgstrup forholder sig til spørgsmålet, om der findes en kristelig etik.

Indhold

Problemformulering
Ontologisk etik
De suveræne livsytringer
Den etiske fordring
Kan samfundet bygges på livsytringerne?
Gives der i følge Løgstrup en kristelig etik?
Afslutning
Kildefortegnelse

Uddrag

Løgstrup definerer den ontologiske etik som en etik, der er bundet i livets grundvilkår. Dvs. at livet udfoldes i forhold til andre mennesker, og det er et grundvilkår, fordi det ikke står til at ændre. Man er som menneske altid bundet til andre mennesker. Det er netop i dette forhold til et andet menneske, at den etiske fordring får sit indhold, nemlig at varetage det andet menneskes liv med respekt for dets suveræne livsytringer.

De suveræne livsytringer
De suveræne livsytringer består af : tillid, barmhjertighed, medlidenhed, talens åbenhed og oprigtighed. Ifølge Løgstrup er disse livsytringer lagt i mennesket af Gud. De ligger derfor før menneskets fornuft og tanker. Mennesket er ikke selv herre over disse livsytringer, de viser sig ofte som en spontan handling, der til tider kan komme helt bag på mennesket. Mennesket er ikke perfekt, og nogle gange kan mennesket blive fordrejet af sin fornuft, så det handler egoistisk. Det er her, de suveræne livsytringer kommer mennesket i forkøbet, nemlig når mennesket handler uden overvejelser om konsekvenserne, og deri ligger spontaniteten i livsytringerne. Mennesket... Køb adgang for at læse mere

Løgstrup ontologiske etik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.