Løgstrup møder Dewey | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 5
  • 1547
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 30-04-2001

Løgstrup møder Dewey | Noter

Noter med sammenligning af to teoretikere Løgstrup og Dewey

Kommer ind på:
Menneskesyn
Samfundssyn
Læringssyn

Samt oplæg til diskussion i plenum på klassen.

Indhold

Menneskesyn
Løgstrup
Dewey
Samfundssyn
Løgstrup
Dewey
Læringssyn
Løgstrup
Dewey
Oplæg til diskussion i plenum

Uddrag

Menneskesyn
Løgstrup
Som Løgstrup skelner mellem Jegets målrettede og beherskede handlinger, og de suveræne livsytringer – skelner han også mellem personens karakter/karaktertræk og det der kaldes natur.

Mennesket er grundlæggende delt af disse to fundamenter, hvor karakteren er det tillærte, der livet igennem suppleres alt efter behov. Hvis en opgave skal løses, er det nødvendigt at beherske nogle værktøjer, da disse har stor betydning for udfaldet, i den givne sammenhæng. Tilegnede karakterer kan fx være ordholdenhed, punktlighed, udholdenhed, selvkritik osv.

Menneskets natur er derimod ikke noget der kan beherskes, og derfor heller ikke ændres. Det er følelser, opfattelser, det spontane udtryk i de forskellige tilegnede karakterer, der her gør sig gældende. Menneskets natur kommer oftest til udtryk i mødet med omverden og kan opleves som åben/lukket, dristig/forsigtig, blufærdig/ublufærdig osv.

Menneskets natur er forbundet med, hvordan det er gået ens lykke i livet. Hvis ens livsmod er blevet opfyldt og styrket, bliver man dristig, åben og tillidsfuld. Hvis ens livsmod er blevet skuffet og stækket, bliver man lukket, mistillidsfuld og forsagt... Køb adgang for at læse mere

Løgstrup møder Dewey | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.