Løgstrup og etik og moral

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis: Løgstrup og etik og moral

Opgave om K.E.Løgstrup og hans syn på etik og moral (ontologisk etik,den etiske fordring,de suveræne livsytringer).
- Var baggrunden for et mundtligt oplæg og deltagelsespligtopgave.

Indhold

Indledning
Den etiske fordring
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

I denne opgave vil vi indledningsvis komme ind på Løgstrups etiske udgangspunkt og herefter beskrive de etiske grundfænomener : De suveræne livsytringer og Den etiske fordring. Afslutningsvis vil vi diskutere Løgstrups grundlag for den etiske fordring.

Indledning
K. E. Løgstrup, dansk teolog og filosof, blev født i 1905 og døde i 1981.
Nietzsches syn på næstekærlighedsbudet som uopfyldeligt for mennesket vandt igen frem i årene omkring 1.verdenskrig, hvor værdisammenbruddet i den vestlige verden udløste et mere individuelt og egoistisk værdisæt. Løgstrup ser mennesket som grundlæggende syndigt, og han er derfor på dette område enig med Nietzsche; men en verden fyldt med egoister ville skabe kaos, så derfor mener Løgstrup, at der er noget godt i mennesket trods alt.1 Dette begrunder han med sin ontologiske etik, som udspringer fra tankegangen ” Vi holder en del af næstens liv i vor hænder” 2 . Med dette menes, at vi er en del af et hele, og... Køb adgang for at læse mere

Løgstrup og etik og moral

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.