Læsning og undervisning i læsning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Dansk 1. – 6. klassetrin)
  • Godkendt
  • 23
  • 7528
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 1997
  • 26-04-2003

Læsning og undervisning i læsning

Bacheloropgave i dansk om læsning og undervisning i læsning.

Opgaven handler om at ændre til et holistiskpræget læsebogssystem og se at det fungerer bedre og eleverne lærer mere.

Problemformulering
”Et af hovedproblemerne i folkeskolen er, at mange elever mister interessen for at læse”(citat Vibeke Skaarup, forfatter af ”Tid til dansk”).

Er der læseteorier og metoder, der er motiverende og differentierende for eleverne i læseundervisningen og hvordan påvirker det mine overvejelser som kommende dansklærer?

Indhold

Indledning
1. Redegørelse for min fremgangsmåde
2. To beskrivelser af henholdsvis den sekventielle og den holistiske læseprocesteori samt metoder
2.1 Den sekventielle læseprocesteori og metoder
2.2 Den holistiske læseprocesteori og metoder
3. Hvad er læsning?
3.1 Læseteoretisk uenighed/enighed:
3.2 Interaktiv læsemodel (Ehri 1995)
3.3 Afkodning:
3.4 Lydprincippet:
3.4.1 Enkeltbogstaver
3.4.2 Bogstavfølger
3.5 Læseforståelse:
3.5.1 Sprogforståelse
3.5.2 Leksikalsk standard.
3.5.3 Syntaktisk standard
3.5.4 Semantisk standard:
3.5.5 Baggrundsviden/viden om verden:
3.5.6 Genrekendskab:
3.5.6.1 Den fortællende skønlitterære genre:
3.5.6.2 Den informerende faglitterære genre:
3.6 Metakognition:
3.7 Læseforståelsesstrategier :
3.8 Afrunding:
4. Diskussion:
4.1 Tekster og teori og metodevalg
4.2 Læringssyn
4.3 Sammenfatning
5. Vurdering af lærerrollen:
6. Delkonklusion
7. Konklusion:

Uddrag

Indledning
Under min orlovsperiode har jeg været dansklærer for en 2. klasse, nu 3. Eleverne var blevet undervist i læsning udfra et sekventielt læsebogssystem ”Martin og Maria”.

Efter nogle måneder at have observeret deres lidt passive reaktioner på det læste stof og min egen frustration i forhold til min mangelfulde undervisning i forhold til danskfagets formål besluttede jeg mig for at ændre læsebogssystem til et mere holistiskpræget læsebogssystem ”Tid til dansk”.

Til min store overraskelse blev eleverne meget mere opmærksomme og nysgerrige. Min undervisning blev også langt mere nuanceret og interessant for eleverne. De skulle pludselig til at forholde sig mere selvstændigt til teksterne og de opgaver, der blev stillet. De elever, som havde særlige problemer med at afkode og forstå tekster og som nærmest havde mistet lysten til at læse genvandt også nysgerrigheden og fik større gåpåmod, selvom teksterne var noget sværere end i ”Martin og Maria”.

Desuden er der her for nylig foretaget en læseprøve på eleverne. Den viste en markant stigning af automatiseret afkodning, færre fejl, større hastighed og læseforståelse hos alle eleverne.

Jeg var ikke populær hos den meget erfarne specialundervisnigslærer, som mente, at det væsentlige er at tilrettelægge en begynderlæseundervisning ud fra den sekventielle læseprocesteori med den tilsvarende lydmetode, da det er den eneste forudsætning for at eleverne overhovedet kan lære at læse. Hun prøvede at overbevise mig om, at disse elever skulle undervises ud fra det traditionelle læseundervisningsprincip, idet en tidligere læseprøve havde vist, at flere af eleverne var meget dårlige til at afkode og meget langsomme læsere.

Derfor ville undervisningsmaterialet ”Tid til dansk” være alt for svært for eleverne at læse. Jeg var ikke enig i hendes læringssyn. For det første kan der ikke foregå en læring ud fra et så uinspirerende materiale og dermed undervisning. Man involverer ikke elevernes hele personlighed i undervisningen, de skal bare modtage.
Der sker ingen erkendelsesprocesser og der foregår ingen selvstændig udvikling.
Det er absolut ikke med til at skabe og udvikle deres identitet. For det andet er jeg ikke tilhænger af læseprøver, da de kun måler den tekniske side af læsningen. Igen undlader man at inddrage hele elevens udviklingsproces. Man fokuserer eksempelvis ikke på andre kompetencer eleven har udviklet i læreprocessen i forbindelse med læsningen... Køb adgang for at læse mere

Læsning og undervisning i læsning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.