Læringsteorier og konstruktivisme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 15
  • 4666
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2001
  • 30-03-2002

Eksamensopgave: Læringsteorier og konstruktivisme

En eksamensopgave om læring i psykologi. Inddrager Piaget, Vygotsky og Illeris.

Jeg vil arbejde med moderne læringsteorier, med vægt på konstruktivisme og især systemteori.

Jeg mener, som fremtidig lærer i den danske folkeskole, at det er vigtigt at kende til forskellige samfundsopfattelser og nyere læringsteorier. Dette er efter min mening vigtigt da det skaber nye forholdsregler for lærerrollen og undervisningen i folkeskolen i denne splittede og komplekse verden.
Mine intentioner med specialet er at sætte nutiden i forhold til konstruktivismen (læringsteori)

Problemformulering
Med udgangspunkt i vor tidsalders foranderlighed og kompleksitet vil jeg tage udgangspunkt i forskellige læringssyn og opfattelser gennem tiderne.

Jeg vil igennem en karakteristik af forskellige måder at opfatte samfundet og børnakarakteren og dermed folkeskolens virke, belyse disse nye teorier.

Jeg vil prøve at svare på spørgsmål som:
Hvad er læring?
Hvilke konsekvenser har de ændrede vilkår i tiden?
Er det muligt at tale om almendannelse i dag?
Og hvad er konstruktivisme og systemteori?

Indhold

Indledning
Begrundelse for valg af emne
Problemformulering
Metode og afgrænsning
Hvad er læring
Konstruktivisme en måde at forstå læring
Radikal Konstruktivisme
Systemteori (Operativ Konstruktivisme)
Folkeskolen og systemteori
Lærerrollen
Litteraturliste
Afslutning

Uddrag

Indledning
Samfundet i dag er foranderligt, informations- og vidensmængden bliver større og større. Det er mere og mere blevet et spørgsmål om at kunne vælge og ikke mindst fravælge, og at kunne vælge ud fra det valgtes betydning. Selv at kunne vælge er et krav og en udfordring, kompleksiteten og foranderligheden kræver.

Folkeskolen er i den grad i mediernes og samfundets søgelys.
Pressens største telelinse har de seneste år været zoomet ind på den danske folkeskole og samfundsudviklingen, derfor er det vigtigt at sætte fokus på nøglebegreber i folkeskolen.
Dette kræver at skolen tager samfundets udvikling og betydningen af denne til revision - og reflekterer over denne.

Metode og afgrænsning
Ved at starte med iagttagelse af forskellige opfattelser af nutidens samfund vil jeg igennem en karakteristik og refleksion af/over konstruktivismen, pejle ind på folkeskolen og lærerens rolle i denne.
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Jens Rasmussens: “Socialisering og læring i det refleksivt moderne”, Ole Thyssens: “Kommunikation, kultur og etik” og Lars Qvortrup m.fl's.: “læring samtale organisation - Luhmann og skolen”... Køb adgang for at læse mere

Læringsteorier og konstruktivisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.