Læremiddelanalyse i Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 8
  • 2200
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2001
  • 23-04-2001

Læremiddelanalyse i Samfundsfag

Læremiddelanalyse af "Projekt samfundsfag" kap. 9. og "På opdagelse i samfundet", kapitel 10.

Uddrag

Indledning
Vi vil i følgende opgave forsøge at gøre nogle overvejelser over indragelsen af internationale emner og problemstillinger i samfundsfag. Generelt vil vi prøve at argumentere for hvorfor international politik overhovedet er en del af samfundsfagsundervisningen. Indledningsvis vil vi kortlægge hvad faghæftet skriver om emnet. Udfra de generelle kriterier forsøger vi herefter at udpege de aspekter af fagdisciplinen international politik som vi finder vigtigst at beskæftige sig med. I relation til dette vil vi se på to lærebogssystemer, ”Projekt samfundsfag” og ”På opdagelse i samfundet”, hvorvidt disse stemmer overens med vores ideer om hvad der er vigtigt at inddrage i undervisningen vedrørende den internationale politik. Afslutningsvis vil vi kort sammenstille systemerne og vurdere positive og negative sider.

---

Projekt samfundsfag kap. 9.
Mange af de politiske spørgsmål, der traditionelt har været et internt anliggende for nationalstaten, er med det øgede samarbejde siden Anden Verdenskrig i højere grad blevet regionale og globale anliggender.

Internationale krige og konflikter er i højere grad et fælles ansvar, både når det gælder konfliktløsning og sikring af menneskerettighederne. Det er derfor vigtigt, at eleverne får en forståelse af det samspil og modspil, der er mellem staterne og i de internationale organisationer.

Der lægges i kapitlet vægt på, hvordan EU og FN som internationale organisationer varetager medlemslandenes fælles interesser samt de ideer og værdier, som ligger til grund herfor.

---

På opdagelse i samfundet, kapitel 10
Elev- og lærerforudsætninger
Systemet bygger på, at klassen / eleven er i stand til at tænke abstrakt, da en del abstrakte begreber og teorier inddrages med deres faglige navne og benævnelser.
Bogens faglige niveau må betegnes som højt, når man tager målgruppen (9.-10.klasse) i betragtning. Alligevel er det sådan, at bogen ikke kræver forkundskaber, hvad angår det samfundsfaglige. Den starter så at sige fra nul af.

Mål
Systemet lægger egentlig ikke op til nogle bestemte faglige mål, udover at eleverne skal lære ”det”,... Køb adgang for at læse mere

Læremiddelanalyse i Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.