Folkeskolen rolle ved integration

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 20
  • 6402
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 22-03-2005

Eksamensopgave: Folkeskolen rolle ved integration

Skolen i samfundet eksamensopgave om: Løser folkeskolen problemet med integration af tosprogede?

Problemstilling:
Der er i den danske folkeskole de sidse årtier sket store ændringer. Det er efterhånden langt fra kun danske elever, der går her. Vi lever i dag i et multietnisk samfund, hvor en stor del af eleverne i den danske folkeskole har anden etnisk baggrund, anden hudfarve og andet sprog. Alle elever skal sikres faglighed og sociale kompetencer, også de tosprogede. Vi skal derfor forsøge på bedste vis at få disse integreret i samfundet, hvor folkeskolen er en vigtig del. Folkeskolen får sine retningslinier fra undervisningsministeriet. Vi vil derfor give en analyse af hvad der rører sig inden for dette felt, hvad der kræves og hvad målene er.

Problemformulering:
Med afsæt i det formelle grundlag for integration af tosprogede elever i folkeskolen, ønsker vi at undersøge hvordan opgaven bliver løst i praksis, men henblik på at vurdere den nuværende indsats.

Indhold

Problemstilling s. 2
Problemformulering s. 2
Indledning s. 3
1 metode s. 4
2 tosprogede i Danmark s. 5
2.1 Folkeskoleloven/undervisningsministeriet s.6
2.2 Kommunalt s. 7
3 sociologisk vinkel s. 9
3.1 Habitus, kapital og felt s. 9
3.2 Anthony Giddens s. 10
4 integration s. 13
4.1 Assimilation s. 14
4.2 Segregering s. 14
5 analyse s. 15
5.1 Sociologiske vinkler s. 15
5.2 Politiske vinkler s. 16
6 konklusion s. 19
Litteraturliste s. 20

Uddrag

Indledning
Hvis man bevæger sig rundt i de lidt større byer i Danmark i dag, kan man ikke undgå at lægge mærke til dem, der går nogen rundt og er lidt anderledes end os ”ægte” danskere, de ser måske anderledes ud, eller snakker et andet sprog. Vi lever i dag i et multikulturelt samfund, hvor befolkningen hovedsagelig er dansk, men består også af mange andre nationaliteter. De folk vi ser i by og gade billedet er ikke blot folk på ferie. De bor i Danmark. Dette betyder at en anden kultur end den danske er kommet til landet. Den danske kultur er stadig den primære kultur i Danmark, og derfor drejer det sig om at integrere de andre kulturer, både på arbejdsmarkedet, men også i skolen og institutionerne.

Folkeskolen spiller en central rolle i integrationen af tosprogede elever, og skal i sammenarbejde med eleverne selv og forældre sørge for at de unge bliver integreret, ikke blot i skolen, men i hele samfundet. En af de alder vigtigste forudsætninger for at tosprogede elever kan få et vellykket ophold i folkeskolen er at de formår at forstå og beherske det danske sprog. Sproget er en vigtig barriere i forhold til integrationen, taler man det samme sprog, bliver det lettere at kommunikere og i det hele taget integrere. På længere sigt vil dette betyde at de tosprogede har en større chance længere fremme i uddannelsesforløbet, og dermed nemmere bliver integreret i samfundet.

Nogen skoler har erfaring på området, mens andre aldrig har haft en tosproget elev. Som kommende lærer i den danske folkeskole, og med stor sandsynlighed kommende lærer for tosprogede elever, vil vi se hvad der rører sig på området.

1: Metode
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at starte med et faktaafsnit om integration af tosprogede i folkeskolen. Vi vil forsøge, at give et kort historisk grundlag for den øgede integration siden 1960'erne, samt at forklare det lovmæssige grundlag og trække nogle fokuspunkter fra Aalborg kommunes integrationsprojekt frem. Derudover vil der være forskellige tal og procentandele for tosprogede og indvandrere dels på nationalt og dels på kommunalt plan.

Hernæst vil der være et større teoriafsnit. Det har vi delt op i to vinkler. I den sociologiske vinkel vil vi fremsætte nogle metoder til hvordan socialisationen finder sted med afsæt i Pierre Bourdieus teorier med kapital, felt og habitus, og Anthony Giddens med begreberne adskillelse af tid og rum, udlejring og refleksivitet, samt et afsnit med integration som teoretisk vinkel. Heri vil vi beskrive begreberne integration, eksklusion, inklusion, assimilation og segregation, og deres indbyrdes forhold. Teoriafsnittene skal vi bruge til en senere analyse af genstanden. Vi mener, at ved at trække teorierne og begreberne frem, har vi et godt ståsted til at besvare vores problemformulering.

I analyseafsnittet vil vi som sagt bruge teorien til at analysere genstanden. Altså til fx at analysere det lovmæssige grundlag for integration – og diskutere hvilken slags integration vi bruger i den danske folkeskole m... Køb adgang for at læse mere

Folkeskolen rolle ved integration

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.