Læsning specielt med henblik på tosprogede | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 22
  • 7712
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2001
  • 11-01-2004

Undervisningsforløb: Læsning specielt med henblik på tosprogede | Eksamensopgave

Eksamensopgave i dansk om læsning specielt med henblik på tosprogede

Eksamensopgave til liniefaget dansk med undervisningsforløb for tosprogede arabisktalende, hvis forældre har valgt at lade dem gå på en muslimsk skole.

Problemformulering
Hvorfor er der tilsyneladende flere elever med læsevanskeligheder i dag i modsætning til tidligere? Herunder især med vægt på, hvad det er for nogle vanskeligheder, indvandrerbørn formodes at have.

Indhold

1. Indledning og opgaveformulering side 2
2. Læsekompetence side 3
2.1 Krav til læsekompetence side 3
2.2 Hvordan står det til med læsekompetencen side 3
3. Specialundervisning side 4
4. Læseindlæring side 5
4.1 Hvad er læsning ? side 5
4.2 Forudsætninger for læseindlæring side 6
4.3 Forudsætninger hos den enkelte elev side 7
4.4 Særlige problemer for indvandrerbørn side 7
4.5 Lærernes forudsætninger side 9
5. Teorier om læseprocessen side 9
5.1 Den holistiske læseprocesteori også kaldet top-down side 10
5.2 Den sekventielle læseprocesteori også kaldet bottom-up side 10
5.3 Den affektive læseprocesteori side 10
5.4 Den indirekte contra den direkte instruktion side 11
5.4.1 Den indirekte instruktion side 11
5.4.2 Den direkte instruktion side 12
5.5 Metoder side 12
5.5.1 Stavemetoden side 12
5.5.2 Lydmetoden side 13
5.5.2.1 Lydmetodens 4 varianter side 14
5.5.3 Problemer ved lydmetoden og deres overvindelse side 14
5.6 Delkonklusion side 14
6. Egne erfaringer side 14
6.1 Noas Ark – et materiale, der bygger på lydmetoden side 14
6.2 Erfaring med lydmetoden anvendt på stavelister side 15
6.3 Skole / hjemsamarbejdet side 15
7. Undervisningsplan side 16
8. Konklusion side 18
Litteraturliste side 19

Uddrag

1. Indledning og opgaveformulering
I slutningen af 1950'erne, da jeg startede i skolen, var vi 30 – 35 elever i hver klasse. Med få undtagelser lærte alle at læse og skrive. Der var ingen eller få, der blev hjulpet med specialundervisning. I dag er der 5%, der har så store vanskeligheder, at de kræver specialundervisning (Temahæfte nr. 10, s. 43) I de fleste jobs kræves der i dag større læsekompetence end tidligere.
I dag tales om omstillingsparathed og livslang læring.
”Den undervisningsmetode, som skoler i dag bruger, er for projektorienteret for nogle elever, som har brug for en stadig gentagelse over en længere periode på linie med det, man fik ved gammeldags terperi” (Helle Suder, PPR, Århus). De fleste klarer at knække læsekoden uden ret meget hjælp, men der er 25 %, der har brug for systematisk træning for at kunne knække læsekoden (Læsning, Hansen, s.135). Der er i dag 10% af elevmassen, der er tosprogede. Nogle af dem starter deres skolegang med meget små danskkundskaber. Der findes ikke noget tal på, hvor mange af de tosprogede, der har læseproblemer. Det registreres ikke, ligesom antallet, der modtager specialundervisning, heller ikke længere registreres af centralt af Danmarks Statistik.

---

7. Undervisningsplan
Denne plan er udarbejdet så, den passer til en 1. klasse med indvandrerbørn.

Børnene skal have en læsebog. Det er min erfaring, at børn er glade for at have et 'bevis' på, at de er startet i skole. En læsebog er noget, de vil tage frem med stolthed og vise til forældre og søskende.
”Især uerfarne lærere har gennemgående langt bedre resultater af deres undervisning, hvis de vælger et traditionelt lærebogssystem som fx Søren og Mette – frem for at blande metoder og systemer eller slet ikke have en læsebog.” (Elbro, 2001, s.157)

Jeg vil bruge 'Søren og Mette' som læsebog. Det skyldes, at undersøgelser viser, at ”i slutningen af
1. klasse var der markant færrest elever med læsevanskeligheder i klasser, der blev undervist med Søren og Mette” (Ibid s.142). Bogen har mange lydrette ord, dvs. ord, hvori bogstaverne har en standardudtale, den er derfor meget læsevenlig... Køb adgang for at læse mere

Læsning specielt med henblik på tosprogede | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.