Studieprodukt om elevers oplæsning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt om elevers oplæsning

Problemformulering
Kan lærerens faglige analyse af en elevs oplæsning bruges til at fremme elevernes læseudvikling?

Indhold

Indledning
Læsning og læseudvikling
Analyse af elevoplæsning
Afkodningsstrategier
Læseforståelsesstrategier
Fagdidaktisk perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Læreren har en vigtig rolle i at støtte elevernes læseudvikling, jf. bl.a. Undervisningsministeriets konstatering, at veludviklede læsefærdigheder er et afgørende fundament for udvikling af elevernes generelle faglighed . Det viser sig desuden, at lærere, der følger elevernes læseudvikling tæt, har større succes med at fremme elevernes læseudvikling, end lærere, der bruger færre ressourcer på det .

For at sikre læseudfordringer for den enkelte elev, som er afstemt med det faglige niveau, dvs. på den ene side ikke er så svære, at eleven mister motivationen og på den anden side er så udfordrende, at det sikrer udvikling og læring, er det vigtigt, at læreren har en indgående forståelse for elevens faglige niveau .

Vi må således konkludere, at læsefærdigheder og læseudvikling er et vigtigt fokusområde i den danske folkeskole og lærerens opgave er, at sikre en undervisning, der med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau fremmer elevens læring.

Der findes en række evalueringsformer, fx test, selvevaluering, mappevurdering i læsning og lærerens vurdering af egen praksis , som kan anvendes i folkeskolen for at udfordre og støtte eleverne i deres udvikling . Men vores fokus vil være på den evaluering, der tilsigter mulighed for at fremme den enkelte elevs læseudvikling. Denne støttes optimalt, såfremt undervisningen tager udgangspunkt i en elevs nærmeste udviklingszone, og det er derfor vigtigt, at evalueringen skaber en indgående forståelse for elevernes læsekompetencer. Med sigte herpå vil vi undersøge, hvordan en analyse af en elevoplæsning kan indgå i evalueringen som grundlag for videre læseudvikling.

Indledningsvis defineres læsning og læseudvikling og disse teorier lægges herefter til grund for analysen af en elevoplæsning. Afslutningsvis vurderes de didaktiske perspektiver i denne evalueringsform... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om elevers oplæsning

[1]
Bedømmelser
  • 07-06-2012
    Lige hvad jeg skal bruge vedr. evaluering....tak!