Læringstile i 8. klasse | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 20
  • 7716
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2006
  • 28-08-2006

Eksamensopgave: Læringstile i 8. klasse | Undervisningsforløb

Eksamensopgave i matematik om læringsstile i matematikundervisningen, et undervisningsforløb for 8. klassetrin eksemplificeret ved Det gyldne snit og polygoner.

Indhold

Indledning side 2
Design af undervisningsforløb side 2
Det overordnede og formelle formål på undervisningsforløbet side 3
De konkrete formål for undervisningsforløbet side 3
Rammefaktorer side 4
Elevforudsætninger side 4
Lærerforudsætninger side 4
Læringssyn side 5
Læringsstile side 7
Didaktiske overvejelser side 9
Undervisningsforløb i det Gyldne Snit og Polygoner side 10
Beskrivelse af undervisningen side 13
Materialet til undervisningen side 14
Diskussion/Konklusion side 15
Perspektivering side 16
Litteraturliste side 17
Bilag 1 side 18
Bilag 2 side 19
Bilag 3 side 20

Uddrag

Undervisningspolitikken har i de senere år stået for en større faglighed. Behovet for dette er blevet aktualiseret af Pisa1-undersøgelser, hvor danske skoler ikke har kunne profilere sig fagligt i relation til de lande vi ellers sammenligner os med. Frygt for at Danmark skal sakke bag ud internationalt med hensyn til globalisering, har øget kravet til større faglighed. Et krav hvor faglighed står for faktuel og testbar viden.
Vi er af den opfattelse, at nok er faglighed vigtig, men det må dog ikke kun handle om ”tankpasserpædagogik”. Der er en hel række andre kompetencer vi også ser som vigtige. De er beskrevet i fælles mål og har betydning for dannelsen en faglig helhed. Faglighed er ikke kun faktuel viden, men må betegnes som det at kunne beherske alle af de i alt otte matematiske kompetencer, der er beskrevet i Kom-Rapporten.

Vi finder at undervisning i det gyldne snit og polygoner er et emne, der er muligt at konkretisere. Her vil det være muligt at vække elevens forundring over dele af naturens konstruktion og opbygning, og lade det være motivationen for at gå ind i undersøgelseslandskaber. Undring over at en simpel figur kan kopiers og sættes sammen til et kompliceret mønster. Dette vil vi sammenfatte til et undervisningsforløb... Køb adgang for at læse mere

Læringstile i 8. klasse | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.