Mundtlig fremlæggelse i tysk | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Tysk
  • Godkendt
  • 12
  • 3785
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2004
  • 05-05-2005

Mundtlig fremlæggelse i tysk | Undervisningsforløb

Opgave i tysk om et læringsprojekt.

I denne opgave har vi valgt at sætte fokus på Howard Gardner og hans teori om De mange Intelligenser (MI), ud fra vores viden om at eleverne gør brug af forskellige intelligenser i læreprocessen.

Vi vil starte opgaven med et afsnit om stilladsbegrebet og dets anvendelse i tyskundervisningen, og derefter vil vi gennemgå et undervisningsforløb for en 8. klasse. Det er tilrettelagt ud fra ønsket om at elevernes forskellige intelligenser skal i fokus, og med det mål at eleverne som afslutning på forløbet er i stand til at holde en mundtlig fremlæggelse for klassen.

Indhold

Indledning side 2
Stilladsbegrebet side 2
Undervisningsforløb side 4
De mange intelligenser side 6
Intelligensværksteder i undervisningen side 7
En uddybelse af et par intelligenser side 9
Overvejelser side 10
Litteraturliste side 12

Uddrag

Stilladsbegrebet
Eleverne skal udfordres i undervisningen, men udfordres de for meget, vil nogle af dem måske gå i baglås. Derfor er det vigtigt, at bygge et stillads op omkring hver enkelt elev for at kunne støtte dem igennem skolegangen. Det vil sige, at der må være tale om en elevcentreret undervisning. Ved slutningen af skolegangen skal man kunne fjerne stilladset, og eleven skal kunne stå alene uden at vælte – eller som Bodil Johansen udtrykker det: ”Eleven skal kunne flyve”.1
For ikke at beskytte eleven for meget kan man i løbet af skolegangen sige, at der skal være tale om et stillads uden sikkerhedsnet for netop ...

---

Undervisningsforløb
Som vi skriver i projektformuleringen, er målet med dette undervisningsforløb, at eleverne i en 8. klasse skal være i stand til at holde en mundtlig fremlæggelse for klassen på et forståeligt tysk. Forløbet skal have en varighed af 5 uger, og her regner vi med 4 undervisningslektioner pr. uge. Det allerførste man som lærer skal overveje i forbindelse med et sådant forløb, er hvilket emne der kan holde elevernes interesse fangen i så forholdsvis lang tid. Her har vi valgt emnet ”Freizeit”, som vi synes er utrolig velegnet af flere grunde. For det første fordi det tager udgangspunkt i elevernes hverdag; alle beskæftiger sig med noget i fritiden og vil derfor have noget at fortælle, og for det andet fordi faget tysk som regel ikke er elevernes yndlingsfag. Men idet vi vælger et emne som størstedelen finder interessant og let at forholde sig til, kan man forhåbentlig skærpe interessen for faget. Emnet er vedkommende, og ingen af elevernes holdninger er mere rigtige end andre, hvilket... Køb adgang for at læse mere

Mundtlig fremlæggelse i tysk | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.