Mappetekst i Matematik | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 13
  • 3139
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2005
  • 24-01-2005

Mappetekst i Matematik | Praktikopgave

Indledning
Denne opgave er skrevet på baggrund af mit praktikophold i en 8 kl. på X skole på Amager i perioden 28/11 – 17/12/2004.

Problemformulering og beskrivelse:

Matematiktimerne i klassen er struktureret efter en udpræget håndværkspræget fokusering på facit frem for på en mere facetteret matematisk problemløsning.
I videre forstand er der oparbejdet en læringsstruktur, der følger en ubevidst, men nøje fastlagt opbygning. Kort fortalt gennemgår læreren baggrundsstoffet, hvorefter eleverne regner opgaver, der er snævert orienteret mod én og kun én løsning. Med mellemrum afleveres såkaldte månedsopgaver til bedømmelse af, hvor effektiv tilegnelsen af stoffet har været.

Sammenfattende er der tale om instruktion, demonstration, iagttagelse og kopiering med et minimum af refleksion.

Resultat har været, at eleverne har oparbejdet en læringstradition i matematiktimerne, der umiddelbart har blokeret for nye tilgange til matematikundervisningen. Mere præcist kan man tale om at eleverne har internaliseret en konservativ ”didaktisk kontrakt” [udtrykket er lånt fra Brousseau (1979) og Blomhøj (1995)]. Det har medført, at der fra elevernes side blev set med stor mistænksomhed på enhver afvigelse fra klassens traditionelle læringsskabelon.

Med afsæt i stk. 2 i Formålet for Faget i Fælles Mål ”...selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag…” var opgaven den, at forsøge at bryde denne inerti ved at skabe en dialog mellem børnenes teoretisk-mekaniske og naturlige eklektiske tilgang til opgaveløsning.

Indhold

Indledning
Problemformulering og beskrivelse
Metodevalg
Didaktiske overvejelser
Dataindsamling
Evaluering
Analyse/Tolkning af spørgeskemaet
Empiri
Konklusion
Bilag 1
Udleveringsark I
Opgave 1 – ”Havehegnet”
Udleveringsark II
Løsningsark til Opgave 1
Bilag 2
Opgave 2 – ”Krydderihaven”
Løsningsark til Opgave 2:

Uddrag

Metodevalg
I den hensigt at fremme en bevidst refleksion over relationen mellem matematikken/geometrien og børnenes virkelighed, blev eleverne præsenteret for to modelleringsopgaver. De var begge geometriske i opbygning i et 2-faset forsøg på at bryde trægheden ved at anvise nye udforskningsmuligheder.

Den første er lånt fra Viggo Sadolin´s ”Opgaver til Matematisering”, mere præcist Opgave A (her kaldet Opgave 1). Dens anvendelse her havde til hensigt at introducere børnene til model- og i sidste ende optimeringsbegrebet. Opgaven består af tre dele med stigende kompleksitet.

Den anden opgave blev lavet som et resultat af dels børnenes matematiske ”håndelag” (se spørgeskemaresultatet), og dels deres erfaringer med Opgave 1, og er en udbygning af et problem familien (min) havde ved anlæggelse af en krydderihave.
Med afsæt i erfaringerne fra Opgave 1 blev denne opgave en del lettere. Til gengæld åbnede den mulighed for, at børnene kunne udforske et andet og mindre skematiseret løsningslandskab end Opgave 1 gennem forsøget på at afdække et talmønster ud fra et geometrisk problem... Køb adgang for at læse mere

Mappetekst i Matematik | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.