Læring og motivation

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Ingen givet
  • 6
  • 2033
  • PDF
  • 10-07-2012

Studieprodukt: Læring og motivation

Indeholder analyse af læring og motivation. Afleveret som studieprodukt nr. 4

Denne opgave tager udgangspunkt i en case fra danskundervisningen i 7. Klasse.

Problemformulering
Hvilken betydning har en atypisk undervisningsstil for elevernes motivation?

Lærerstuderende.dk's kommentar

Opgaven er uden indholdsfortegnelse og lærer/underviseres kommentar er ukendt.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Hvad er motivation?:
Hvad er læring?
Analyseafsnit/diskussion
Observationslæring
Konstruktivistisk læringssyn
Maslows behovshierarki
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Denne opgave tager udgangspunkt i en case fra danskundervisningen i 7. Klasse. Vi havde følt en god kontrol over vores undervisningen fra start af, i det eleverne var relativt motiverede og opmærksomme, men et enkelt forløb vakte dog vores interesse.
Vi beskæftigede os med emnet ”Musik i dansk”, og i denne sammenhæng valgte vi, på baggrund af et udvalgt undervisningsmateriale, at inddrage Nephews sangtekst til sangen ”Movie Klip”. Vi havde forinden dette forløb og i andre sammenhænge diskuteret hvorvidt klassens faglige niveau var højt nok til at fortolke denne tekst. Alligevel fandt vi mulighederne i ”Movie Klip” så omfattende, at vi var nødt til, ikke mindst for vores egen erfarings skyld, at afprøve det. Her blev vi mødt af en stor interesse for teksten, men da vi skulle arbejde med den gennem en analyse og fortolkning virkede eleverne passive. Kun få elever kom med bud til analysen og resten virkede usikre og fortabte.
Oven på denne time tænkte vi at eleverne måtte udfordres mere på det kreativt frie plan. De skulle turde komme med analytiske bud og udtrykke deres tanker og følelser, for at skabe en konstruktiv undervisning efter vores hensigt. Derfor ville vi tilegne en time til at arbejde med frie fortolkninger. Vi startede timen med at forklare eleverne reglerne for opgaven. Reglerne var at sætningerne skulle være meningsløse, grammatisk korrekte, indeholde mindst ét udsagnsord og navneordet ”kærlighed”. Eleverne fik nogle minutter til at skrive deres sætninger individuelt, og eleverne virkede forvirret men alligevel meget engagerede. Efter at det gik op for dem at læreren... Køb adgang for at læse mere

Læring og motivation

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.