Bacheloropgave om læring med interaktive medier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 8774
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 31-03-2005

Bacheloropgave om læring med interaktive medier

Bacheloropgave i dansk om læring med interaktive medier.

Problemformulering
Hvordan skal skolen forholde sig til børn og unges intense brug af medier? kan skolen benytte sig af, og tage udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer som børn og unge tilegner sig og udvikler I brugen af medier, og hvilke mediemæssige kompetencer søger vi i skolen at udvikle hos eleven. Disse problemstillinger mener jeg er nødvendige at forholde sig til, på baggrund af den store indflydelse og plads, medierne har i børn og unges liv. For at kunne nå frem til en fælles erkendelse og forståelse af disse forhold, er det vigtigt at Undersøge, hvordan børn lærer, og hvilke kompetencer der udvikles i beskæftigelsen med medier, og indkredse hvorledes børn og unge forholder sig til det medieudbud der foreligger I de kulturelle kontekster, de bevæger sig i?

Indhold

0 Emnebegrundelse. side 1
0,1Problemformulering. side 1
0,2Metode. Side 2
1 Børns nye mediekulturer. Side 4
1.1 Etienne Wengers teori om læring I praksisfællesskaber. Side 5
1.2 Delkonklusion. Side 6
1.3 Læring og kompetenceudvikling med interaktive medier. Side 6
1.4 Computerspillets udfordrende og intense karakter. Side 7
1.5 Digital Kommunikation. Side 8
1.6 Digitale læringsnetværk. Side 10
1.7 Delkonklusion. Side 11
2 Eksperimenterende sprog i cyberspace. Side 12
2.1 Analyse af chatsprog - Social kommunikation, selviscenesættelse og kontakt i chatten. Side
13
2.2 Analyse af chatsprogs - sprogtræk I chatten. Side 15
2.3 Delkonklusion. Side 17
3 Mediemæssig dannelse op igennem historien og udviklingen I forholdet menneske og
medier. Side 18
3.1 Delkonklusion. Side 21
3.2 Skolens opgave: Fra medievant til mediekompetent. Side 21
3.3 Helhed og sammenhæng i undervisningen. Side 22
4.0 Hovedkonklusion. Side 24
Litteraturliste

Uddrag

0.0 Emnebegrundelse:
Thomas Ziehe mener, at medier i stigende omfang bidrager til det fænomen han kalder funktionalisering af den sociale iagttagelse. Her opereres med et primært og sekundært niveau, i forhold til børns erfaringer og omverdensforståelse. De primære erfaringer tilegnes i det nære sociale samspil med andre børn, voksne og kammerater. De sekundære erfaringer tilegnes via medieoplevelser, det være sig computer, Internet, tv, radio mfl.1 Børn og unges tilgang til medier er vokset. Børn og unge har i dag adgang til flere og flere sekundære indtryk. Der findes i dag mange forskellige måder at kommunikere på og opleve på, og børn og unge har ofte et stort kendskab til disse, man kan sige, at de er medievante. Mange bruger et sted mellem 6 til 7 timer om dagen sammen med medierne, og heraf udgør tv forbruget cirka 3 timer. At medier fylder en så stor del af børn og unges fritidskultur, må have en betydning for deres udvikling, og dette kan være medvirkende til at der udvikles en række kompetencer og kulturelle referencer, som umiddelbart ikke er synlige i skolens skriftkultur. Da medier har en så central plads i samfundet, og fylder så meget i menneskers liv, mener jeg samtidigt at de ville være relevant at beskæftige sig med dette forhold, i skoleregi, og at der generelt kommer en større fokusering på dette felt.

Metode:
Udtrykket medier I opgaven skal opfattes som den brede mulighed for brug af medier, som er kendetegnet I samfundet. Der vil være fokusering på børn og unges brede medieforbrug, her I blandt brugen af, computer, internet, mobiltelefoni og tv. Jeg har valgt ikke udlukkende at fokusere på et enkelt medie, da dette ikke vil afspejle den mediekulturelle kontekst, som netop børn og unge bevæger sig I. Man ser ofte at de forskellige medier er afhængige af hinanden I deres udtryk, og at det ofte er en forudsætning for at deltage interaktivt med medier, at man benytter sig af flere på en gang. Dette dialektiske forhold medier imellem og bruger fordrer at brugeren er aktiv i brugen af de pågøldende medier... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om læring med interaktive medier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.