Lærer-elev relationer i matematik | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 16
  • 4937
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2011
  • 18-06-2012

Lærer-elev relationer i matematik | Praktikopgave

Praktikrapport om lærer-elev relationer i matematik.

Problemformulering
Hvordan kan man, via fokus på relationer, styrke læringen i matematik?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Empiri og analyse af praksis 4
Generel iagttagelse af klasserne 4
2. B 4
5. B 4
Stempling af elever 5
Relation mellem lærer og elev 6
Anerkendelse som relations metode og læringsudvikling. 9
En svær situation 12
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 16
Bilag 1 16

Uddrag

Indledning
I vores praktik på X skolen havde vi 2.b og 5.b til matematik. Vores fokusområde, var hvordan man skabte relation mellem lærere og elever. Vi blev taget godt imod af både lærere og elever, og følte os meget velkomne. Vores praktik har været en udfordrerne og lærerig oplevelse., med mange nyttige og brugbare situationer vi kan bruge senere hen.
Da det var vores første praktik, var vi selvfølgelig lidt nervøse og spændte på hvordan det skulle gå, og derfor følte vi, det var vigtigt at skabe en god relation til eleverne. Vi forsøgte at nå dem på deres niveau, og vise interesse både fagligt men også menneskeligt. Vi ville forsøge at være anderkendende og udadvendte, for at starte en god relation fra starten af.
I praktikken fik vi to kontraster at opleve. Vores 2.b var i en svær periode og kunne til tider være svære at have med at gøre, hvorimod 5.b var helt anderledes. De var arbejdsomlige og nemme at håndtere i undervisningen.

Hvad er det, der gør, at nogle lærere får gode relationer til elverne, mens andre ikke gør, og hvad er det, der kendetegner gode relationer? Lærere, som starter i en ny klasse, har fra starten en kæmpe opgave. Man skal som lærer vise overfor klassen, at det er læreren, som er den voksne, læreren som bestemmer og læreren der skal sørge for, at børnene udvikler deres faglige kompetencer. Som lærer skal man have skabt en form for relation til eleverne, men hvor meget ven skal man være, og hvor meget lærer skal man være?
Vi ser det værende meget afgørende for undervisningen, at få det det sociale i klassen til at fungere, for at give mulighed for en god læring. Dette vil vi også argumentere for senere i opgaven.
Når der refereres til lærere i opgaven, refereres der til os og ikke praktiklæreren... Køb adgang for at læse mere

Lærer-elev relationer i matematik | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.