Semesteropgave om Illeris' læringsteori

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Pædagogik
  • Godkendt
  • 17
  • 3770
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 26-01-2012

Semesteropgave om Illeris' læringsteori

Semesteropgaven er skrevet i Psykologi og Pædagogik og handler om Knud Illeris' læringsteori i forbindelse med idræt og læring i et psykologisk og didaktisk perspektiv.

Indhold

Indledning side 3
Læringsteori side 3
Det kognitive side 4
Det psykodynamiske side 4
Det samfundsmæssige side 4
Dannelse/Faglighed side 6
Dannelse side 6
Faglighed side 6
Metoder side 8
Metodiske grovformer side 8
Klasseundervisning side 9
Gruppeorganisation side 9
Partnerorganisation side 10
Individuelt arbejde side 10
Handleformer side 10
Instruktion side 10
Demonstration – forevisning side 10
Vejledning side 10
Bedømme side 11
Illeris og metoder side 11
Motivation side 12
Hvordan motiverer man eleverne i idræt? side 12
Undervisningsforløb side 13
Idræt i 2. og 3. klasse i ugerne 43-46, tema: Redskabsgymnastik side 13
Intentioner med forløbet side 13
Målsætning side 13
Delmål side 14
Uge 43 og uge 45 side 14
Uge 44 og uge 46 side 15
Refleksion/diskussion side 16
Fordele og ulemper ved læringsperspektivet i relation til
undervisningsforløbet side 16
Litteraturliste side 17

Uddrag

Jeg har i denne opgave valgt at skrive om mit b-liniefag, som er idræt. Jeg har valgt faget idræt, da jeg mener at undervisningen i mange tilfælde ikke opfylder de ”Fælles Mål”. Det kan blandt andet skyldes, at mange af de lærer der underviser i faget idag, ikke har den ”opdragelse” med ”Fælles Mål” som de kommende og nyuddannede lærer har fået. Det kan også skyldes, at de ikke ved hvordan, de skal organiserer og gennemfører undervisningen, så den lever op til kravene. Jeg vil derfor gerne igennem en læringsteori,
prøve at se hvordan nogle af de stillede krav kan opfyldes. Jeg frygter lidt, hvis kravene ikke opfyldes vil faget ikke få den berettigelse som det er tiltænkt i Folkeskolens Formål.Faget skal specifikt medvirke til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling, skabe baggrund for at tage stilling og handle, og ikke mindst må faget skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, således at eleven udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om Illeris' læringsteori

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.