Synopsis om læring og Illeris

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 8
  • 1751
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2007
  • 12-03-2008

Synopsis om læring og Illeris

Synopsis i psykologi om læring og Illeris.

Problemformulering
Som institution er den danske folkeskole forpligtet til at lære eleverne faglige, sociale og følelsesmæssige kompetencer. Det bliver derfor vores opgave, som kommende professionelle lærere, at finde ud af hvordan børn lærer dette bedst. Med dette mål for øje vil vi i dette oplæg analysere og vurdere forskellige teorier om læring. Vi vil se på hvordan og hvorfor teorierne har udviklet sig op igennem årene. Og så er det vores hensigt at diskutere hvad der fremmer og hæmmer læring, og se på dilemmaet ”Hvorfor børn nogle gange lærer noget andet, end det der var hensigten”.

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 1
Kort historisk perspektiv 1
Hvad er læring? 2
Afrunding 4
Litteraturliste 5
Bilag 1 6
Bilag 2 7

Uddrag

Indledning
Folkeskoleloven (Herefter FL) foreskriver klart, som vi har skrevet i vores problemformulering, at folkeskolen skal lære eleverne faglige, sociale og følelsesmæssige kompetencer. FL §1:

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at
lære mere” og FL §1 stk.3: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse,
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.”

Det bliver hermed vores opgave, at finde ud af hvordan børn lærer bedst, for at vi kan lære dem det foreskrevne. Vi vil starte med at se på Illeris' teori om læring, for at se hvordan den kan bruges til at beskrive læringens forskellige sammenhænge. Men andre teoretikere vil også blive inddraget for en mere fyldestgørende forståelse, herunder Piaget og Vygotsky.

Kort historisk perspektiv
Der har tidligere, i det danske undervisningssystem, været en tendens til en behavioristisk tilgang til læring, hvor gentagelse var alfa og omega, og hvor stokken eller guleroden var den motiverende faktor. Dette var muligvis ”tilstrækkeligt” til det industrielle samfund, men samfundet har udviklet sig i retning af et ”videns samfund”, hvor reproduktionen ikke længere er nok1. Innovation er kommet i højsædet, så vi må ”lære at lære”, for at vi kan optimere vores læring... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om læring og Illeris

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.